• Sākums >
  • Ekspluatācijas noteikumu, ezeru izmantošanas kārtības un funkcionālo zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko ūdeņu - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai

Ekspluatācijas noteikumu, ezeru izmantošanas kārtības un funkcionālo zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko ūdeņu - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/100/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt nepieciešamās informācijas ieguvi, izstrādāt, ar sabiedrību apspriest un saskaņot Kuldīgas novada publisko ūdeņu – Vilgāles, Lielais Nabas, Mazais Nabas ezers – ekspluatācijas noteikumus. Ilgtermiņa: Radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Kuldīgas novada publisko ūdeņu izmantošanai, izstrādājot Vilgāles, Lielā Nabas un Mazā Nabas ezeru ekspluatācijas noteikumus, ezeru izmantošanas kārtības un nosakot funkcionālo zonējumu, tādejādi sniedzot būtisku ieguldījumu vides aizsardzības jomā, veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1.uzd.: Ekspluatācijas noteikumu projekta izstrāde, atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām –Lielais Nabas ez., Mazais Nabas ez., Vilgāles ez. – 3 noteikumi. 2.uzd.: Ezeru izmantošanas kārtības un zonējuma priekšlikuma izstrāde, kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, paredzot - peldvietu zonas, ūdens sporta un transporta infrastruktūras zonas, klusās atpūtas zonas, aktīvās atpūtas zonas, dabas vērtību aizsardzības zonas, dabas vērošanas zonas u.c.. 3.uzd.: Ezeru izmantošanas kārtības un zonējuma sabiedriskā apspriešana. 4.uzd.: Sabiedrības izglītošana, kas ietver: a. ekspertu tiešu komunikāciju ar iedzīvotājiem dokumentu apspriešanas laikā; b. skaidrojošas informācijas satura izstrāde un maketa sagatavošana, kuru pašvaldība vēlāk izvietos uz informatīvajiem stendiem. 5.uzd.: Noteikumu saskaņošana normatīvos noteiktajā kārtībā.

Projekta rezultāti

Pašvaldības līdzšinējās aktivitātes ūdens resursu pārvaldības jomā apliecina tās pieredzi plānveidīgā aktivitāšu realizēšanā. Ezeru ekspluatācijas noteikumu, tai skaitā ezeru izmantošanas kārtības, un funkcionālo zonējumu izstrāde radīs priekšnoteikumus ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai ilgtermiņā. Savukārt plānotās sabiedrības izglītošanas aktivitātes, kā arī turpmāk plānotā informatīvo stendu uzstādīšana, kuru saturu izstrādās projekta realizēšanas gaitā, dos pozitīvu efektu publisko ūdeņu ilgtspējīgai izmantošanai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 29.03.2019
Īstenotājs Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīga, Baznīcas iela 1, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 7 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.