Rekvizīti
LVAFA rekvizīti saimnieciskajai darbībai
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Reģ. Nr.: 90001672886
Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010
Valsts kase BIC: TRELLV22
IBAN: LV06TREL2210506006000
LVAFA rekvizīti Projektiem  
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Reģ. Nr.: 90001672886
Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010
Valsts kase BIC: TRELLV22
IBAN: LV69TREL2210506007000
LV69TREL2210506007000
Projektu īstenotāja rekvizīti:
Īstenotāja nosaukums   (SIA, biedrība, pamatskola, padome utt. „ABC”)
Reģ.Nr. XXXXXXXXXXX (11 zīmes)
Juridiskā un/vai faktiskā adrese: ……
Bankas nosaukums: ……
Bankas kods (BIC): …..
Konta Nr. (IBAN): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21 zīme)
(Norādīt kontu (kontus!!!), uz kuru pārskaitīt naudu. Ja īstenotājs iesniegs rēķinu ar kontu, kas atšķirsies no līgumā norādītā konta, nauda netiks pārskaitīta.)
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.