Darbinieki

Administrācijas informatīvais tālrunis

lvafa[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503322

Norādītajās e-pastu adresēs nav iekļauts e-pastu simbols @ bet tā vietā norādīts "at". Rakstot e-pastus, lūdzam ņemt vērā, ka e-pasti veidoti šādi: vards.uzvards@lvafa.gov.lv


Vadība

Jānis Rudzītis (Direktors)
Biogrāfija 
janis.rudzitis[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503310
mob.: 29442673

Projektu daļa

Dace Krupenko (Projektu daļas vadītāja)
dace.krupenko[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 66920495
mob: 29133417
Sarmīte Pastere (Pārvaldes vecākā eksperte)
sarmite.pastere[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503309
mob.: 29128510
Līga Pakalna (Pārvaldes vecākā eksperte)
liga.pakalna[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503350
mob.: 29848076
Arta Pētersone (Pārvaldes vecākā eksperte)
arta.petersone[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503323
mob.: 27849729
Laima Ķiece (Pārvaldes vecākā referente)
laima.kiece[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503322
Mārtiņš Ozols (Pārvaldes vecākais eksperts)
martins.ozols[at]lvafa.gov.lv
mob.: 26199397

LIFE atbalsta vienība

Jānis Vēbers (Vadītājs)
janis.vebers[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503348
mob.: 28665583
Līga Baumane (Vecākā eksperte)
liga.baumane[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 66923054
mob.: 29406878
Zane Pūpola (Vecākā eksperte)
zane.pupola[at]lvafa.gov.lv
mob.: 26591527

Inga Vasiļjeva (Sabiedrisko attiecību speciāliste)
inga.vasiljeva[at]lvafa.gov.lv
mob. 29276111

Artūrs Tribis (Projekta vadītāja asistents-finansists)
arturs.tribis[at]lvafa.gov.lv

mob.: 28665584