Projekta nr: 1-08/130/2017

5 video sižeti par demonstrēto objektu praktisku izmantošanu.