Projekta nr: 1-08/309/2017
Īsfilma "Lubāns Latvijai - toreiz un tagad"