Projekta nr.
1-08/202/2013

Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām

Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3