Projekta Nr. 1-08/127/2017.
Projekta nosaukums: VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā

Vadlīnijas