Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāns kā instruments labas ūdeņu kvalitātes nodrošināšanai

1-08/164/2007

Pielikums