Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 19.12.2016 rezultāti

Nacionālas nozīmes projekts
§ 1.1 Iedzīvotāju vides interešu aizstāvība- "Informatīvā tālruņa "Zaļais telefons" pakalpojuma nodrošināšanai 2016. gadā"
1-08/274/2016 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 500.00 €
Par izmaiņām projektos budžeta apakšprogrammā “Nozares vides projekti”
§ 2.1 Lašu nārsta vietu uzraudzības un kontroles pastiprināšana
1-08/416/2015 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 2.2 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
1-08/10/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 8 800.00 €
§ 2.3 Zibens bojājumu likvidēšana un preventīvie pasākumi dabas stihiju ietekmes mazināšanai.
1-08/266/2016 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 10 200.00 €