Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 09.12.2016 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis 2016
Pieņemt zināšanai
§ 1.2 Priekšlikums NVO kapacitātes atbalstam
Projektu konkursu izsludināšana
§ 2.1 Projektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitāte “Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana”
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.2 Projektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitāte “Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana”
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.3 Projektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitāte “Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana”
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.4 Projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitāte „Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.5 Projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.6 Projektu vadlīnija „Multisektoriālie projekti”, aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.7 Projektu vadlīnija „Multisektoriālie projekti”, aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.8 Par projektu konkursu izsludināšanu 2017.gadā no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" VARAM un VARAM padotības iestādēm
Konceptuāli atbalstīt
Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
§ 3.1 Lielā Talka (2017. gads 22. aprīlis)
1-08/271/2016 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.00 €
§ 3.2 Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes
1-08/272/2016 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 56 353.00 €
Dažādi
§ 4.1 Būvinženieru kompetences celšana par resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atbildību un dalību klimata pārmaiņu mazināšanā
1-08/114/2016 Latvijas Būvinženieru savienība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma izpilde Latvijas Dabas muzejā
1-08/265/2016 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas