Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 21.10.2016 rezultāti

Projekts, kas iesniegts atbilstoši Nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 1.1 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza dzīvnieku karantīnas bloka rekonstrukcija. I kārta.
1-08/269/2016 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 150 000.00 €