Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 30.03.2016 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis 2016
Pieņemt zināšanai
§ 1.2 Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē "Zivju resursu aizsardzības pasākumi"
§ 1.3 Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana"
Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" II kārta
§ 2.1 Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT
1-08/12/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 11 843.00 €
§ 2.2 Sēņu mulāžu izveidošana Latvijas Dabas muzejā kolekcijas pieejamības nodrošināšanai un apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai
1-08/11/2016 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 7 018.00 €
§ 2.3 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
1-08/10/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 26 523.00 €
§ 2.4 Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu darba veiktspējas stiprināšana un kompetences paaugstināšana zemes dzīļu izmantošanas jomā
1-08/17/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 280.00 €
§ 2.5 Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu aizsardzības jomā
1-08/16/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 8 182.00 €
§ 2.6 VARAM dalība izstādē "Vide un enerģija 2016"
1-08/24/2016 VARAM
Piešķirt - 8 000.00 €
§ 2.7 Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas kontroles darba grupas kapacitātes celšana un sadarbības nodrošināšana ar Baltijas jūras valstu kompetentajām iestādēm atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā
1-08/19/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 005.00 €
§ 2.8 Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās un praktiskās apmācības darbam ar olfaktometru
1-08/18/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 070.00 €
§ 2.9 Pāces HES darbības ietekmes izvērtēšana dabas liegumos "Pāces pļavas” un “Raķupes ieleja”
1-08/14/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.10 Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas 2014.gada datu izvērtējums un analīze
1-08/20/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 890.00 €
§ 2.11 Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas uzlabošana
1-08/22/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 104.00 €
§ 2.12 Ilgtspējīga tūrisma principu ieviešana iepriekš noteiktās 15 mērķteritorijās
1-08/13/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.13 Latvijas uzņēmumu, pašvaldību un iedzīvotāju ilgtspējīgas domāšanas veicināšana
1-08/15/2016 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.14 Infografiku izstrāde un sabiedrības informēšana par Valsts vides dienesta darbu
1-08/21/2016 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.15 Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības izstrādei
1-08/26/2016 VARAM
Piešķirt - 16 530.00 €
§ 2.16 Jauno Eiropas Savienības prasību ieviešana radiācijas drošības jomā
1-08/27/2016 VARAM
Piešķirt - 6 050.00 €
Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" I kārta
§ 3.1 Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Alternatīvās enerģijas iespējas un nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā
1-08/49/2016 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 6 480.00 €
§ 3.2 Dabas izziņas pasākums “Piliens dabas”
1-08/74/2016 Jauniešu vētra
Piešķirt - 3 665.00 €
§ 3.3 Videi draudzīgi gadatirgi Brīvdabas muzējā
1-08/43/2016 homo ecos:
Piešķirt - 7 687.00 €
§ 3.4 Nats Velo Rats
1-08/82/2016 Radi vidi pats
Piešķirt - 3 692.00 €
§ 3.5 Meža izziņas spēle „Dzeņa raibumi”
1-08/73/2016 Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Piešķirt - 2 847.00 €
§ 3.6 Kampaņa “Spoku tīkli”
1-08/57/2016 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 5 889.00 €
§ 3.7 Kampaņa “Mana jūra” 2016
1-08/76/2016 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 000.00 €
§ 3.8 Zaļais Pedālis
1-08/30/2016 Dēms
Piešķirt - 5 067.00 €
§ 3.9 Atklāj putnu migrācijas burvību!
1-08/51/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 21 000.00 €
§ 3.10 Eju es gar Vaidaviņas krastiem!
1-08/63/2016 Apes Jauniešu klubs "Sliedes"
Piešķirt - 2 460.00 €
§ 3.11 KAMPAŅA “LATVIJAS ZAĻĀKAIS BIROJS”
1-08/44/2016 Eizenšteins un dēli
Piešķirt - 39 000.00 €
§ 3.12 Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā
1-08/58/2016 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 15 348.00 €
§ 3.13 Mana izvēle - bez plastmasas maisiņiem
1-08/39/2016 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 3.14 Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā
1-08/47/2016 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
§ 3.15 Tiešsaistes kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām
1-08/48/2016 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.16 Latvijas dabas bagātības
1-08/71/2016 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.17 Konkurss "Gada lauksaimnieks"
1-08/72/2016 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.18 Aptver Lubāna mitrāju
1-08/61/2016 Pie Kraujas
Noraidīt
§ 3.19 Veclaicene – dabas fenomens caur orientēšanās prizmu
1-08/37/2016 Veclaicenes Avotiņš
Noraidīt
§ 3.20 Kampaņa “Atpūšos Atbildīgi” - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana
1-08/53/2016 AKA Latvia
Noraidīt
§ 3.21 Ej droši dabā 2016
1-08/64/2016 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 3.22 Šķirošanas skrējiens 2016
1-08/25/2016 Latvijas Iepakojuma asociācija
Noraidīt
§ 3.23 Izturētspējas akcija KOPĀ STIPRĀKI
1-08/54/2016 Bērnu vides skola
Noraidīt
§ 3.24 Baltijas Baso pēdu ultramaratons
1-08/32/2016 Latvijas Baskāju skriešanas biedrība
Noraidīt
§ 3.25 Uzklausīt, iepazīt, padomāt un rīkoties!
1-08/60/2016 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 3.26 Akcija „Jūti dabu!”
1-08/84/2016 Centrs Valdardze
Noraidīt
§ 3.27 Radoši vides izziņas pasākumi “Sajūti dabu!” Preiļos un Riebiņos
1-08/59/2016 Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"
Noraidīt
§ 3.28 Patērētāju ceļvedis zaļākam dzīvesveidam
1-08/46/2016 Zaļā brīvība
Noraidīt
§ 3.29 Apceļo pirmo Latvijas ģeoparku - Ziemeļvidzemē!
1-08/87/2016 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Noraidīt
§ 3.30 Mobilās lietotnes Vides SOS pilnveidošana un popularizēšana
1-08/52/2016 Vides fakti
Noraidīt
§ 3.31 Akcija “Vide un Vegānisms”
1-08/42/2016 homo ecos:
Noraidīt
§ 3.32 Atrodi savu senču dārzu mežā!
1-08/55/2016 Annas koku skolas biedrība
Noraidīt
§ 3.33 Šķirojot radi resursus!
1-08/75/2016 Preiļi izglītotai Latvijai
Noraidīt
§ 3.34 Videi draudzīgo risinājumu ieviešana un popularizēšana starptautiska mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāla „Zobens un Lemess” ietvaros. I kārta
1-08/50/2016 Alternatīvās kultūras centrs Krauklis
Noraidīt
§ 3.35 Sargājam to, ko pazīstam – putni Kāla ezerā un Latvijā
1-08/38/2016 Kāla ezera padome
Noraidīt
§ 3.36 Izvēlīgais Zaļulis
1-08/23/2016 Vides Vārds
Noraidīt
§ 3.37 Mazirbes dabas takas aicina katru vides draugu!
1-08/41/2016 Mazirbes draugu kopa
Noraidīt
§ 3.38 Zaļo gaismu lietu otrai dzīvei!
1-08/88/2016 Mantinieki
Noraidīt
§ 3.39 Ejam, skrienam, kustamies II
1-08/89/2016 Latvijas Ārstu biedrība
Noraidīt
§ 3.40 Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā kultūrvēsturiskās ainavas iepazīšana un saglabāšana
1-08/34/2016 Dabas spēka aģentūra
Noraidīt
§ 3.41 Zaļais sūnu festivāls
1-08/35/2016 Baltijas krasti
Noraidīt
§ 3.42 Otrā jaunība
1-08/79/2016 Media Gids
Noraidīt
§ 3.43 Cilvēks saskaņā ar dabu
1-08/81/2016 Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks
Noraidīt
§ 3.44 Arī Tu vari!
1-08/83/2016 Spēkavots
Noraidīt
§ 3.45 Iepazīstam Rāznu
1-08/31/2016 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Noraidīt
§ 3.46 Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana Latvijas ģimenēs
1-08/78/2016 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Noraidīt
§ 3.47 STEGAI pa pēdām
1-08/80/2016 Ventas krasti
Noraidīt
§ 3.48 Videi draudzīgi mazdārziņi un sētas
1-08/68/2016 Jāņupes iedzīvotāji
Noraidīt
§ 3.49 Putni un augi – mūsu draugi, kaimiņi un pilsētas elpa, Zaļās Rīgas sardzē
1-08/70/2016 Cita Rīga
Noraidīt
§ 3.50 Atkritumu šķirošana
1-08/45/2016 Oktapuss
Noraidīt
§ 3.51 ‘’Laimes lācis’’ un videi draudzīgi skolēni
1-08/40/2016 SILTA SIRDS
Noraidīt
§ 3.52 Nemet mani ārā
1-08/85/2016 Latvijas zinātnes centru apvienība
Noraidīt
§ 3.53 Svētupe – fiziskas aktivitātes un zināšanas par vidi no skolnieka līdz valstsvīram
1-08/77/2016 Silva Fortis
Noraidīt
§ 3.54 Beidz lieki tērēt resursus - ir efektīvāks veids kā iegūt
1-08/86/2016 Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Noraidīt
§ 3.55 ECOHOME (Ekomāja) – akcija ilgtspējīgas būvniecības un zaļa dzīvesveida Latvijā popularizēšanai, I kārta
1-08/29/2016 ECOHOME
Noraidīt
§ 3.56 Festivāls Helsus „Ķermenim Dvēselei Veselībai”
1-08/36/2016 Apvienotā reģionu biedrība
Noraidīt
§ 3.57 Dzer krāna ūdeni – nevairo atkritumus!
1-08/28/2016 Sapņu tilti
Noraidīt
§ 3.58 Gandrīz nulle!
1-08/33/2016 CO2 faktors
Noraidīt
§ 3.59 Atbildības parks
1-08/66/2016 Dzīvnieku pansija Ulubele
Noraidīt
§ 3.60 Vides aizsardzības problēmu risināšana un vides izglītības pilnveidošana, nodrošinot pilot-apmācību ciklu skolēniem āra mācību klasē.
1-08/62/2016 Jelgava 21. gadsimtā
Noraidīt
§ 3.61 Akcijas "Zaļā vidē - zaļam būt" organizēšana Rēzeknes pilsētā un novadā
1-08/65/2016 Four - E
Noraidīt
§ 3.62 Medumu ezera peldvietas attīrīšanas un paplašināšana
1-08/56/2016 Medumu Cerība
Noraidīt
Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
§ 4.1 „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2016. gadā
1-08/8/2016 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 266.00 €
§ 4.2 Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016 - 2021 gadam ziņošanā
1-08/91/2016 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 12 340.00 €
§ 4.3 Žurnāla "Vides Vēstis" papildus tirāža 2016. gadā
1-08/92/2016 Vides Vārds
Piešķirt - 6 000.00 €