Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 02.03.2016 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
§ 1.2 Par Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieku
Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2016.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
§ 2.1 Par projektu konkursu nosacījumiem
§ 2.2 Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos”
§ 2.3 Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos”
§ 2.4 Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai”
§ 2.5 Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
Iesniegtie nacionālas nozīmes un funkciju deleģējuma līgumu izpildes projekti
§ 3.1 „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2016. gadā
1-08/8/2016 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
§ 3.2 Rīgas ZOO dalība starptautiskajās organizācijās 2016. gadā
1-08/9/2016 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 8 000.00 €
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
§ 4.1 Zaudējumu kompensācijas pieteikums par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem biškopībā Maijai Gudēnai
Piešķirt - 8 800.00 €
Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" II kārta
§ 5.1 Par apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projektu konkursa II kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem
Atlikt