Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 15 - 19.11.2015 rezultāti

Par finansējuma piešķiršanu no budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti” projektiem
§ 1.1 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF projekta noslēgšanai
1-08/397/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 3 900.00 €
§ 1.2 Valsts mēroga biotopu kartēšanas metodikas un kvalitātes kontroles mehānisma pilnveidošana
1-08/398/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 3 454.00 €