Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 04.11.2015 rezultāti

Projekts funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 1.1 Telpas pavasaris
1-08/371/2015 Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Piešķirt - 17 829.00 €