Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 10 - 01.10.2015 rezultāti

Par projektu pieteikumiem aktivitātē “Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos”
§ 1.1 LTV raidījuma “Seičas” (“Tagad”) vides sadaļa “Zaļā patruļa”
1-08/336/2015 Finger Film Production
Noraidīt
§ 1.2 Raidījums "Zaļā doma"
1-08/354/2015 Chaula.tv
Noraidīt
Par projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 2.1 Seminārs “Atkritumu apsaimniekošana Latvijā: izaicinājumi 2020 - 2030”
1-08/367/2015 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 2 684.00 €
Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē “Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
§ 3.1 Par projektu konkursa izsludināšanu