Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 15.06.2015 rezultāti

Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 1.1 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2015.gadā
1-08/205/2015 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 22 958.00 €
§ 1.2 Latvijas vides nodokļu efektivitātes novērtējums atbilstoši OECD prasībām un to attīstības iespēju izvērtējums ES aprites ekonomikas un resursu efektivitātes politikas kontekstā
1-08/239/2015 Zaļā brīvība
Piešķirt - 9 000.00 €
Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" II kārtā iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Apceļo pirmo Latvijas ģeoparku - Ziemeļvidzemē!
1-08/229/2015 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Noraidīt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 3.1 Pavasara noskaņa dabā
1-08/499/2014 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Apstiprināt izmaiņas