Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 02.04.2015 rezultāti

Par Administratīvās apgabaltiesas 19.02.2015. vēstuli Nr.AA43-1150-15/12
§ 1.1 Par Administratīvās apgabaltiesas 19.02.2015. vēstuli Nr.AA43-1150-15/12
Pieņemt zināšanai