Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 12.03.2015 rezultāti

Par iesniegtajiem projektiem vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”
§ 1.1 Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”
Pieņemt zināšanai
§ 1.2 Visu daru es ar prieku!
1-08/42/2015 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 10 800.00 €
§ 1.3 Gribu būt ornitologs! 2015
1-08/63/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 4 200.00 €
§ 1.4 Daba it visā tevi pavada
1-08/27/2015 Mārtiņa Fonds
Piešķirt - 9 889.00 €
§ 1.5 Pētnieku lidojums Laurēnijā.
1-08/23/2015 Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība
Piešķirt - 4 483.00 €
§ 1.6 Rīgas vides pētnieki
1-08/55/2015 Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Piešķirt - 2 246.00 €
§ 1.7 Bērnu nometne „Enerdžaizers”
1-08/53/2015 Neformālās izglītības atbalsta fonds
Piešķirt - 2 976.00 €
§ 1.8 Jauno pētnieku lidojums Laurēnijā
1-08/26/2015 Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība
Piešķirt - 4 223.00 €
§ 1.9 Ekoskolu klimata forums
1-08/102/2015 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 9 930.00 €
§ 1.10 Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem
1-08/97/2015 Iepazīsim sevi
Piešķirt - 3 750.00 €
§ 1.11 “Zaļš. Zaļāks? Viszaļākais!”
1-08/45/2015 Limbažu bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 5 637.00 €
§ 1.12 Vides nometne bērniem “Raibā tupelīšu nedēļa”
1-08/84/2015 Bauskas bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 4 301.00 €
§ 1.13 Dabas izziņas un atpūtas nometnes izveide Madonas pilsētas 1. vidusskolas sākumskolas skolēniem
1-08/35/2015 Madonas pilsētas 1.vidusskola
Piešķirt - 1 249.00 €
§ 1.14 Gaujas bioloģiskās daudzveidības izpētes nometne
1-08/34/2015 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Piešķirt - 4 398.00 €
§ 1.15 Vides nometne skolas vecuma bērniem „Vides pētnieks”
1-08/166/2015 Brīnummāja
Piešķirt - 4 368.00 €
§ 1.16 Jauno vides pētnieku nometne
1-08/65/2015 Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas dabaszinību skola"
Piešķirt - 4 225.00 €
§ 1.17 Vides izglītības nometne „Dabas draugi”
1-08/24/2015 Šķaunes pamatskola
Piešķirt - 2 131.00 €
§ 1.18 Vides nometne "Sūkļa Boba brīvdienu māja"
1-08/149/2015 Naukšēnu novada vidusskola
Piešķirt - 4 365.00 €
§ 1.19 Vides aizsardzības nometne “Mani darbi- mūsu nākotnei”
1-08/22/2015 atspulgs l
Piešķirt - 4 172.00 €
§ 1.20 Vides izpētes nometne “Raibā puķe”
1-08/64/2015 Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas dabaszinību skola"
Piešķirt - 1 875.00 €
§ 1.21 Dienas jaunrades nometne „Gundega”
1-08/66/2015 Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas dabaszinību skola"
Piešķirt - 1 528.00 €
§ 1.22 BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNE „ASARĪTIS”
1-08/21/2015 Mālpils zivīm
Piešķirt - 3 750.00 €
§ 1.23 Vasaras nometne Dzērves pamatskolas skolēniem „Ai, mana pasaulīte zaļā!”
1-08/138/2015 Dzērves pamatskola
Piešķirt - 2 326.00 €
§ 1.24 Zelta ālants-2015
1-08/94/2015 Salaspils novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība Zelta atslēdziņa
Piešķirt - 2 598.00 €
§ 1.25 Vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi”
1-08/137/2015 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Piešķirt - 1 482.00 €
§ 1.26 Diennakts nometne “Detektīvs Kalmess”
1-08/52/2015 Izglītības laboratorija
Piešķirt - 3 891.00 €
§ 1.27 Cieceres raibā vasara
Piešķirt - 4 561.00 €
§ 1.28 Dabai draudzīgie pētnieki
1-08/121/2015 Ašo kompānija
Piešķirt - 888.00 €
§ 1.29 Vides pētnieku ekspedīcija pa suitu takām
1-08/152/2015 Suitu kultūras mantojums
Piešķirt - 840.00 €
§ 1.30 Kas būtu, ja būtu
1-08/141/2015 Priekuļu novada pašvaldības Liepas pamatskola
Piešķirt - 1 984.00 €
§ 1.31 E.K.O.(efektīvā koku organizācija)
1-08/161/2015 Balvu bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 3 000.00 €
§ 1.32 „Visdārgākajam cenas nav!” (J.Baltvilks)
1-08/110/2015 Naujenes pamatskola
Piešķirt - 6 152.00 €
§ 1.33 Nometne „Izdzīvošana dabā kopā ar Māri Olti”
1-08/163/2015 Zivju gani
Piešķirt - 4 375.00 €
§ 1.34 99 piedzīvojumi dabā: mežs
1-08/15/2015 Tautskola "99 Baltie zirgi"
Piešķirt - 2 625.00 €
§ 1.35 Domā un dzīvo zaļi
1-08/51/2015 Cita Rīga
Piešķirt - 1 933.00 €
§ 1.36 Viss pa viļņiem
1-08/48/2015 Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola
Piešķirt - 3 736.00 €
§ 1.37 MAN KABATĀ ZILZAĻI BRĪNUMI
1-08/95/2015 Cēsu pilsētas pastariņa sākumskola
Piešķirt - 3 040.00 €
§ 1.38 24. paralēle
1-08/58/2015 Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
Piešķirt - 3 850.00 €
§ 1.39 Vides izglītības nometne Jaunpils vidusskolas 4.-5. klases skolēniem "Koks un ūdens"
1-08/136/2015 Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"
Piešķirt - 1 591.00 €
§ 1.40 Dabas pasaule mums visapkārt
1-08/168/2015 Aglonas vidusskola
Piešķirt - 3 000.00 €
§ 1.41 Vides izglītības nometne "Tērvetes dabas draugi"
1-08/17/2015 Augstkalnes vidusskola
Piešķirt - 2 755.00 €
§ 1.42 Cikla “Es.Mēs.Dabā un pasaulē” bērnu nometne “Zaļā pēda”
1-08/109/2015 Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība
Piešķirt - 2 534.00 €
§ 1.43 Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometne „Dabas dziednieciskais spēks”
1-08/39/2015 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Piešķirt - 1 125.00 €
§ 1.44 Cerības ceļojums laikā
1-08/100/2015 Palīdzības centrs Spēkavots
Piešķirt - 5 520.00 €
§ 1.45 Dabas darbnīca 2015
1-08/144/2015 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Noraidīt
§ 1.46 Mežezera piedzīvojums
1-08/16/2015 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Noraidīt
§ 1.47 Galda spēle ar otro elpu
1-08/126/2015 re:login
Noraidīt
§ 1.48 Dzīvo "zaļi"
1-08/123/2015 Izglītības un inovāciju attīstības centrs
Noraidīt
§ 1.49 Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.
1-08/32/2015 Ogres sākumskola
Noraidīt
§ 1.50 Vides izglītības nometne “Flintstoni”
1-08/145/2015 lauvēni
Noraidīt
§ 1.51 Es vidē, vide manī -2015 (12 -16 gadi vecumposms)
1-08/89/2015 Audriņu pamatskola
Noraidīt
§ 1.52 Dzīvo “zaļi”!
1-08/125/2015 Izglītības un inovāciju attīstības centrs
Noraidīt
§ 1.53 Vides nometne „Zaļais aplis- 2”
1-08/146/2015 Silenes stariņi
Noraidīt
§ 1.54 Mūsu pēdas nospiedums
1-08/4/2015 Siguldas novada Jaunrades centrs
Noraidīt
§ 1.55 Ceļojumi Zemūdens valstībā
1-08/128/2015 Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs "Dialogs"
Noraidīt
§ 1.56 Zaļie darbi
1-08/148/2015 Skolēnu vecāku biedrība
Noraidīt
§ 1.57 Zaļā ciema noslēpums
1-08/90/2015 jaunais Dinamietis
Noraidīt
§ 1.58 Zaļš un vēl zaļāks
1-08/99/2015 Piedzīvojumu parks
Noraidīt
§ 1.59 4 DABAS ELEMENTI
1-08/167/2015 Grāveru pamatskola
Noraidīt
§ 1.60 Bērnu un jauniešu nometne – simulācijas spēle “Mēs no nākotnes”
1-08/108/2015 Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 1.61 Zaļās ekspedīcijas pilsētā
1-08/59/2015 homo ecos:
Noraidīt
§ 1.62 Sākumskolas "Vinnijs" vides nometne 2015
1-08/159/2015 Bērnudārzs Vinnijs
Noraidīt
§ 1.63 Es vidē, vide manī -2015 (12 -16 gadi vecumposms)
1-08/115/2015 Audriņu pamatskola
Noraidīt
§ 1.64 Zaļā nākotne pašu rokās!
1-08/154/2015 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Noraidīt
§ 1.65 Vides izglītības nometne “Zaļie Reindžeri”
1-08/38/2015 Andrupes pamatskola
Noraidīt
§ 1.66 Zaļās pēdas Durbē
1-08/165/2015 Ata Kronvalda Durbes vidusskola
Noraidīt
§ 1.67 Ceļojums dabas krāsu pasaulē
1-08/83/2015 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Noraidīt
§ 1.68 Vides aizsardzības nometne “Šī zeme- mājas mums visiem”
1-08/5/2015 atspulgs l
Noraidīt
§ 1.69 Ar dabas acīm...
1-08/101/2015 Iecavas internātpamatskola
Noraidīt
§ 1.70 Es un mans Draugs
1-08/40/2015 Pāvulēni
Noraidīt
§ 1.71 Ekspedīcija pa Gaujas upi
1-08/134/2015 Izaicini sevi
Noraidīt
§ 1.72 Vides izglītības un sporta nometne bērniem
1-08/129/2015 Latvian karate association
Noraidīt
§ 1.73 MAINIES TU. MAINĀS VISA PASAULE
1-08/31/2015 dagdas vidusskola
Noraidīt
§ 1.74 Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”
1-08/57/2015 Mēs-sabiedrībai
Noraidīt
§ 1.75 VIDES NOMETNE JAUNIEŠIEM „ ZINI, VARI, DARI!”
1-08/47/2015 Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
Noraidīt
§ 1.76 Vides nometne "Stihiju valdnieki 2"
1-08/150/2015 Naukšēnu novada vidusskola
Noraidīt
§ 1.77 Vides nometne “Zaļā vairoga karaļvalsts”
1-08/143/2015 Koņu kalna dzīves skola
Noraidīt
§ 1.78 Daba mūs vieno!
1-08/118/2015 Saldus 1. vidusskola
Noraidīt
§ 1.79 Latvijas nacionālie dabas simboli
1-08/151/2015 Bārtas upes radošā apvienība (BURA)
Noraidīt
§ 1.80 Copes lietas
1-08/86/2015 Alūksnes bērnu un jauniešu centrs
Noraidīt
§ 1.81 Izglītojošās vides nometnes “Indiāņu vasara” organizēšana skolas vecuma bērniem
1-08/77/2015 Balvu novada Briežuciema pamatskola
Noraidīt
§ 1.82 „Mežs – mūsu zaļais draugs”
1-08/78/2015 Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 1.83 Dabas skola
1-08/68/2015 palsmanes internātpamatskola
Noraidīt
§ 1.84 Vides izglītības nometnes "Sakoptā vidē veselīga nākotne" organizēšana Sējas pamatskolā
1-08/103/2015 Sējas pamatskola
Noraidīt
§ 1.85 Eko nometne
1-08/81/2015 Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
Noraidīt
§ 1.86 Aizputes novada izglītības iestāžu skolēnu vasaras vides izglītības nometne “Dzīvo zaļi! „
1-08/130/2015 Aizputes vidusskola
Noraidīt
§ 1.87 Vasaras superskola „Dziļāk mežā”
1-08/139/2015 Trikātas pamatskola
Noraidīt
§ 1.88 Bērnu un jauniešu vides izglītības nometne „Skolasprieks-2015”
1-08/155/2015 Stalbes vidusskola
Noraidīt
§ 1.89 Domā un dzīvo zaļi!
1-08/147/2015 Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 1.90 Vides nometnes organizēšana Krimuldas novada skolu bērniem
1-08/116/2015 Krimuldas vidusskola
Noraidīt
§ 1.91 Es savam zaļajam novadam...
1-08/105/2015 Zvejniekciema vidusskola
Noraidīt
§ 1.92 Zaļā domāšana – katra cilvēka sirdsapziņa
1-08/41/2015 Mērsraga vidusskola
Noraidīt
§ 1.93 Saudzēsim dabu!
1-08/142/2015 Virgas pamatskola
Noraidīt
§ 1.94 Pēdas un skaņas dabā
1-08/164/2015 Līgatnes novada vidusskola
Noraidīt
§ 1.95 Izpēti, iepazīsti, saudzē
Noraidīt
§ 1.96 Jaunie dabas pētnieki
1-08/93/2015 Valmieras 2.vidusskola
Noraidīt
§ 1.97 Vides pētnieku salidojums
1-08/153/2015 Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 1.98 Dabas nometnes ‘’Dravniecēni’’ noorganizēšana
1-08/80/2015 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Noraidīt
§ 1.99 Zaļā vasaras skola
1-08/124/2015 Liepas PII "Saulīte"
Noraidīt
§ 1.100 EKO grams 2!
1-08/92/2015 Valmieras 2.vidusskola
Noraidīt
§ 1.101 Zaļais zirgs 2015
1-08/140/2015 Jura Staļļi
Noraidīt
§ 1.102 „Kārsavas jaunie vides pētnieki 2015”
1-08/37/2015 Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 1.103 Putnu vērošana nometne Viesītē
1-08/60/2015 Sub Coeli
Noraidīt
§ 1.104 ZEM ZILĀS DEBESU BĻODAS
1-08/96/2015 Turlavas pamatskola
Noraidīt
§ 1.105 Emociju virpulis dabā
1-08/135/2015 Atbalsts Valkas ģimenēm
Noraidīt
§ 1.106 Latgales ūdens bagātību mantojuma aizsardzība un saglabāšana
1-08/10/2015 Sofija
Noraidīt
§ 1.107 Bērnu izglītojošā vasaras nometne „Videi draudzīga dzīvesveida pamati”
1-08/79/2015 Dzīvo Zaļāk
Noraidīt
§ 1.108 Nometne „Atklāj sevī dabas pētnieku Rēzeknē”
1-08/43/2015 Mācību centrs plus
Noraidīt
§ 1.109 NEDĒĻA BEZ PILSĒTAS
1-08/46/2015 Iedvesmu pļava
Noraidīt
§ 1.110 Nometne „Piedzīvojumu virpulī”
1-08/11/2015 VALMIERAS SPORTA KLUBS
Noraidīt
§ 1.111 Tīrākai planētai
1-08/158/2015 Indras vidusskolas atbalsta biedrība "Skola ar nākotni"
Noraidīt
§ 1.112 Zaļie darbi
1-08/104/2015 Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Noraidīt
§ 1.113 Zirgs kā videi draudzīgs, alternatīvs pārvietošanās līdzeklis
1-08/8/2015 Jātnieku sporta klubs "Demora"
Noraidīt
§ 1.114 „Noķer vidi!” Bērnu un jauniešu vides nometne pilsētā un ārpus tās
1-08/56/2015 Sociālo pakalpojumu aģentūra
Noraidīt
§ 1.115 Dzīvot zaļi - tā ir mūsu izvēle
1-08/156/2015 ERFOLG
Noraidīt
§ 1.116 Nometne „Atklāj sevī dabas pētnieku Daugavpilī”
1-08/44/2015 Mācību centrs plus
Noraidīt
§ 1.117 Apceļosim savu novadu
1-08/119/2015 Liepājas internātpamatskola
Noraidīt
§ 1.118 Dabas draugu klubs
1-08/157/2015 Futbola klubs "Krāslava"
Noraidīt
§ 1.119 Dzīvosim zaļi
1-08/112/2015 Saulrozītes
Noraidīt
§ 1.120 MUMS RŪP….
1-08/98/2015 Mēs-Staļģenes skolai
Noraidīt