Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 18 - 15.12.2014 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis 2014
§ 1.2 Fonda finansiālais stāvoklis 2015
§ 1.3 Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem
§ 1.4 Līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību forma
§ 1.5 Projekta finansēšanas kalendārā plāna forma
Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
§ 2.1 Par projektu konkursa I kārtas izsludināšanu vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem”
§ 2.2 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana/aktualizēšana indikatīvi norādītājām sugām”
Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitātē "Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos" iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās” aktivitātē “Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”
Pieņemt zināšanai
§ 3.2 LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana 2015. gadā
1-08/483/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 29 012.00 €
§ 3.3 Četri tematiskie pielikumi laikrakstam "Latvijas Avīze" par dabas daudzveidību un tās saglabāšanu
1-08/484/2014 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 17 155.00 €
§ 3.4 Žurnāla MMD izdošana, turpinot vides izglītībai un aizsardzībai veltītu nekomerciālu materiālu publicēšanu izdevumā
1-08/480/2014 Dumpis
Piešķirt - 7 920.00 €
§ 3.5 Žurnāls „Vides Vēstis”
1-08/476/2014 Vides Vārds
Piešķirt - 53 573.00 €
§ 3.6 Īpaši aizsargājamās teritorijas tuvplānā žurnāla A12 rubrikā "Dabas vērtības"
1-08/470/2014 5 labas ziņas
Piešķirt - 1 595.00 €
§ 3.7 Informatīvu materiālu izstrāde par ķīmisko vielu un maisījumu normatīvo aktu prasībām un to jaunumiem
1-08/472/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 1 968.00 €
§ 3.8 Vides un dabas aizsardzības problēmu atspoguļojums Pierīgā
1-08/478/2014 Rīgas Apriņķa avīze
Piešķirt - 18 735.00 €
§ 3.9 VIDES DIENA
1-08/477/2014 SIA"Dienas Mediji"
Piešķirt - 56 116.00 €
§ 3.10 Tematiskās lappuses "Vide mums, mēs videi"
1-08/482/2014 Jaunais kurzemnieks
Piešķirt - 975.00 €
§ 3.11 Draudzīga vide jāveido pašiem
1-08/471/2014 Latvijas Nedzirdīgo savienība
Piešķirt - 2 939.00 €
§ 3.12 Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā izstaba"
1-08/457/2014 Kurzemes Vārds
Noraidīt
§ 3.13 Ķīmisko vielu un maisījumu bīstamība, marķējums un droša lietošana
1-08/474/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Noraidīt
§ 3.14 Vide. Daba. Latvija
1-08/479/2014 KPMS & Partneri
Noraidīt
§ 3.15 Laikraksta "Vidzemes Piekraste" izdošana
1-08/487/2014 Fonds Zaļai Pasaulei
Noraidīt
§ 3.16 Vides un dabas integrācija pilsētu un lauku teritpriju attīstības plānošanā, gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību un tā samazināšanas iespējas, iedzīvotāju informēšana par transporta un SEG emisiju samazināšanas iespējām
1-08/473/2014 FIFIGI, izgudrojumu un dizaina biedrība
Noraidīt
§ 3.17 Aktuālo vides aizsardzības jautājumu būvniecības nozarē atspoguļošana nozares izdevumos
1-08/475/2014 Latvijas elektroniskās informācijas asociācija, biedrība
Noraidīt
Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitātē "TV un radio raidījumu veidošana" iesniegtie projektu iesniegumi
§ 4.1 Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās” aktivitātē “TV un radio raidījumu veidošana”
Pieņemt zināšanai
§ 4.2 Latvijas jaunatklāšanas raidījums "TE"
1-08/464/2014 Vides Filmu Studija
Piešķirt - 49 042.00 €
§ 4.3 TV raidījumu cikls "Vides Fakti" 2015
1-08/468/2014 SIA Finger Film Production
Piešķirt - 59 352.00 €
§ 4.4 Televīzijas raidījuma "Trīs ceturtdaļas dabā" izveidošana un pārraidīšana
1-08/458/2014 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Piešķirt - 8 094.00 €
§ 4.5 TV raidījums Rīga TV 24 "Būtu zinājis..."
1-08/466/2014 AS "TV LATVIJA"
Piešķirt - 48 690.00 €
§ 4.6 TV raidījums "Adreses"
1-08/463/2014 Vides Filmu Studija
Piešķirt - 35 402.00 €
§ 4.7 ES VARU BŪT ZAĻŠ
1-08/486/2014 Vidzemes televīzija
Piešķirt - 38 787.00 €
§ 4.8 Bērziņa * laboratorija (* radījuma vadītāja uzvārds)
1-08/459/2014 HansaMedia
Noraidīt
§ 4.9 Raidījums "Zaļais kalendārs"
1-08/488/2014 Latgales reģionālā televīzija
Noraidīt
§ 4.10 Vides raidījumu cikls "Pieci pirksti"
1-08/456/2014 TV Kurzeme
Noraidīt
§ 4.11 DOKUMENTĀLO EKOFILMU CIKLS EKONABA
1-08/492/2014 Baltijas krasti
Noraidīt
§ 4.12 Televīzijas raidījums "Mazie vides eksperti"
1-08/485/2014 A - projekti
Noraidīt
§ 4.13 TV raidījumu cikls "Baltu kods"
1-08/467/2014 Filmu studija Jūra
Noraidīt
§ 4.14 Vides izglītības un audzināšanas tematikas sižeti raidījumā "Lietišķa pieeja"TV 5 kanālā 2015.gadā
1-08/491/2014 TV Alter A
Noraidīt
§ 4.15 Multimediāls raidījums jauniešiem "homo ecos:"
1-08/494/2014 homo ecos:
Piešķirt - 16 630.00 €
§ 4.16 Radio raidījums "Zaļais vilnis" Latvijas Radio 1.programmā
1-08/460/2014 Latvijas Radio
Piešķirt - 14 879.00 €
§ 4.17 "Dabas studija" - pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Vidusdaugavas reģionā
1-08/496/2014 Radio 1
Piešķirt - 9 100.00 €
§ 4.18 Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30`)
1-08/461/2014 Latvijas Radio
Piešķirt - 14 879.00 €
§ 4.19 Sociāli- ekoloģiskās vides izglītības principu ievērošana, lai Latgales iedzīvotājiem ieaudzinātu saudzīgu attieksmi pret dabu
1-08/493/2014 Alise plus
Noraidīt
Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
§ 5.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
Piešķirt - 1 111 382.00 €
Iesniegtais projektu pieteikums finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 6.1 Papildu darbi vēsturiski piesārņotās vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" sanācijas projekta izpētei
1-08/497/2014 AS "Olaines ūdens un siltums"
Piešķirt - 50 000.00 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 7.1 Mana, tava – mūsu Daugava
1-08/31/2014 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.2 Koks un skaņas atdzīvojas Mazsalacā
1-08/344/2014 Jauniešu vētra
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.3 „Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai”
1-08/30/2014 Zaļā brīvība
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.4 Vides izziņas dienas nometne „Sprīdītis kukaiņu valstībā” 5-10 gadus veciem bērniem
1-08/88/2014 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.5 Dabas izglītības spēles "Es un Daba"
1-08/353/2014 Zaļā skola
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.6 Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustumos
1-08/371/2014 Zaļā pēda
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.7 CITES un citi zvēri
1-08/378/2014 Zaļā pēda
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.8 Mežs – mūsu zaļais draugs un palīgs
1-08/267/2014 Mores pamatskola
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 8.1 Par Latvijas simtgades tematikas ietveršanu Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu aktivitātēs