Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 16 - 29.10.2014 rezultāti

Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” (Vides izglītība un audzināšana)
§ 1.1 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi” (I kārta)
Konceptuāli atbalstīt
Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 2.1 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā
1-08/414/2014 Līgatnes novada dome
Piešķirt - 84 119.00 €