Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 15 - 13.10.2014 rezultāti

Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem.
§ 1.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem dīkšaimniecībai
1-19/1/2014 Liepājas RVP
Piešķirt - 88 563.12 €