Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 05.02.2014 rezultāti

Projektu konkursa finansējuma saņemšanas no budžeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 2014. gadam
§ 1.1 Projektu konkursa finansējuma saņemšanas no budžeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 2014. gadam