Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 19.12.2013 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par grozījumiem projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" nolikumā 2014.gadam
§ 2.1 Par grozījumiem projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" nolikumā 2014.gadam 4.5. un 6.1.8. punktos
Par metodiku projektu iesniegumu, kas iesniegti projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātēs 3.3.,3.4.,3.5., vērtēšanai
§ 3.1 Par metodiku projektu iesniegumu, kas iesniegti projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātēs 3.3.,3.4.,3.5., vērtēšanai
Par funkciju deleģējumu līgumu un nacionālās nozīmes projektu finansēšanu 2014.gadā
§ 4.1 Par funkciju deleģējumu līgumu un nacionālās nozīmes projektu finansēšanu 2014.gadā
Projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātēs 3.1. un 3.2. konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 5.1 Vides izglītības komponentes īpatsvara palielināšana žurnālā "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD).
1-08/142/2013 Dumpis
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 5.2 Žurnāla "Vides Vēstis" izdošana
1-08/145/2013 Vides Vārds
Piešķirt - 71 308.64 €
§ 5.3 LOB populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 2014.gadā
1-08/146/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 39 518.84 €
§ 5.4 Latvija pasaulē, pasaule Latvijā
1-08/151/2013 Zaļais circenis
Piešķirt - 22 026.06 €
§ 5.5 Pasargā sevi!
Noraidīt
§ 5.6 TV raidījums "TE!"
1-08/147/2013 Vides Filmu Studija
Piešķirt - 54 638.28 €
§ 5.7 TV raidījumu cikls "Piedzīvojums dabā"
1-08/148/2013 Filmu studija Jūra
Atlikt
§ 5.8 Radio raidījums "Zaļais vilnis" Latvijas Radio 1.programmā
1-08/143/2013 Latvijas Radio
Piešķirt - 21 254.86 €
§ 5.9 Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30`)
1-08/144/2013 Latvijas Radio
Piešķirt - 21 254.86 €
§ 5.10 TV raidījumu cikls Vides Fakti 2014
1-08/149/2013 Finger Film Production
Piešķirt - 64 342.26 €
§ 5.11 Raidījums "Zaļais kalendārs"
1-08/152/2013 Latgales reģionālā televīzija
Piešķirt - 23 429.01 €
§ 5.12 Es varu būt zaļš
1-08/154/2013 Valmieras TV,SIA
Piešķirt - 52 513.93 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 6.1 Vides izziņas nometne bērniem
1-08/72/2013 Limbažu lauvas
Piešķirt
§ 6.2 Informatīvā akcija – Aizsardzība pret kastu eroziju
1-08/40/2013 Baltijas krasti
Piešķirt
§ 6.3 Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai
1-08/41/2013 Baltijas krasti
Piešķirt
§ 6.4 Zāļu diena, pļavas diena, siena diena
1-08/6/2013 Ūdenszīmes
Apstiprināt izmaiņas