Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 29.11.2013 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par projektu konkursu izsludināšanu 2014.gadā
§ 2.1 Par projektu konkursa izsludināšanu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. Dabas kapitāla izpratnē" 2014.gadā
Par vadlīnijām Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai
§ 3.1 Par vadlīnijām Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projekti
§ 4.1 Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/139/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.2 Valsts vides dienesta speciālistu pieredzes stiprināšana vides piesārņojuma jomā
1-08/135/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
Par izmaiņām projektu īstenošanā
§ 5.1 Ikdienas riteņbraukšana cilvēkam un videi
1-08/43/2013 Baltijas Vides Forums
Piešķirt
§ 5.2 Bīstamo koku nozāģēšana Gaujas nacionālā parka teritorijā izmantojot arboristu pakalpojumus
1-08/140/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas