Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 03.09.2013 rezultāti

Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 1.1 „Jūras diena 2013” ekosistēmu pieejas izpratnes veicināšanai
1-08/44/2013 Baltijas Vides Forums
Piešķirt
§ 1.2 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana
1-08/79/2012 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.3 Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros
1-08/80/2012 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.4 Informatīvā materiāla „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jautājumi” izdošana
1-08/83/2012 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.5 Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.6 Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”
1-08/52/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.7 Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji.
1-08/56/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.8 VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/88/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.9 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana.
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.10 Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu „Vides inspektoru romantika”
1-08/95/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.11 Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā
1-08/99/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
Izmaiņas budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” sadalījumā pa apakšprogrammām un kodiem
§ 2.1 Fonda 2014.gada budžeta sadalījuma pa apakšprogrammām un lielām izmaksu pozīcijām projekts