Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 15.02.2013 rezultāti

Par projektu konkursu izsludināšanu
§ 1.1 Par projektu konkursa izsludināšanu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē