Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 12.11.2012 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu konkursa izsludināšanu finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
§ 1.3 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”
§ 1.4 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē.”
§ 1.5 Par finansējuma piešķiršanu no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Ārpus projektu konkursiem iesniegto projektu izskatīšana
§ 2.1 Sanētās bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” apsardzes nodrošināšana
1-08/38/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 130.32 €
§ 2.2 Neatliekamu elektrodrošības pasākumu veikšana LDM
1-08/39/2012 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 6 377.31 €
§ 2.3 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/40/2012 Latvijas Tirgotāju kamera
Noraidīt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 3.1 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/27/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 3.2 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/29/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 3.3 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2012.gadā
1-08/25/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 324.69 €
Dažādi
§ 4.1 Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/41/2011 VARAM
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 4.2 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2012. Gadā
1-08/16/2012 Vides Izglītības fonds
Apstiprināt izmaiņas