Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 23.10.2012 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda 2013.gada budžeta sadalījums pa apakšprogrammām