Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 04.07.2012 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude (2012.g.)
1-08/5/2012 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2012"
1-08/18/2012 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 14 164.69 €
§ 2.3 Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai
1-08/20/2012 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 13 944.14 €
Dažādi
§ 3.1 Par finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammām