Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 09.05.2012 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
§ 2.1 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude (2012.g.)
1-08/5/2012 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
§ 2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2012"
1-08/18/2012 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atlikt
§ 2.3 Sagatavošanās GIO Land Monitoring izpildei 2012. gadā
1-08/43/2011 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Piešķirt - 4 258.66 €
Dažādi
§ 3.1 Tomorrow’s Steps („Rītdienas soļi”)
1-08/1/2012 AISEC Latvija
Noraidīt
§ 3.2 Rīgas Domes iesniegums par finansējuma piešķiršanu trokšņu kartes izstrādei
Pieņemt zināšanai
§ 3.3 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/34/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
Pieņemt zināšanai
§ 3.4 Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumi LIFE projektu līguma nosacījumos
Pieņemt zināšanai