Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 02.05.2012 rezultāti

Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 1.1 Lāču pārvietošana
1-08/19/2012 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 2 539.83 €