Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 25.01.2012 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu iesniegumi projektu vadlīnijas "PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ" aktivitātē "PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA"
§ 2.1 Žurnāla „Vides Vēstis” izdošana
1-08/13/2012 Vides Vārds
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 2.2 Žurnāla "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) "Dabas sadaļa"
1-08/8/2012 Dumpis
Noraidīt
§ 2.3 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/15/2012 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.4 Periodiskais izdevums "Zaļā ekonomika"
1-08/9/2012 Dienas bizness, SIA Izdevniecība
Noraidīt
§ 2.5 Lielās Talkas "LOGS" – vēsture, pieredze un ieteikumi sakoptākas un zaļākas vides veidošanā Latvijas pašvaldībās
1-08/3/2012 Latvijas Pašvaldību savienība
Noraidīt
§ 2.6 LATVIJA - TĪRU ŪDENS ZEME
1-08/6/2012 Zaļais circenis
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.7 Laikraksts "Vidzemes Piekraste"
1-08/4/2012 Fonds Zaļai Pasaulei
Noraidīt
§ 2.8 ZAĻAIS PARAGRĀFS
1-08/11/2012 Lietišķās informācijas dienests, SIA
Noraidīt
§ 2.9 Ekoloģiska domašana uzņemēju vidū un jauno tehnoloģiju izplatīšana
1-08/14/2012 Agiševs, SIA
Noraidīt
Projektu iesniegumi projektu vadlīnijas "PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ" aktivitātē "TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA"
§ 3.1 TV raidījumu cikls „Vides Fakti” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/10/2012 Finger Film Production
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 3.2 Radio raidījums „Zināmais nezināmajā” Latvijas radio 1.programmā
1-08/12/2012 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.3 Programma krievu valodā „Noasa šķirsts”
1-08/7/2012 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
Projekti, kuru finansēšanai netiek izsludināti projektu konkursi
§ 4.1 Latvijas Lielā Talka (21.aprīlis)
1-08/45/2011 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.49 €
§ 4.2 Tomorrow’s Steps („Rītdienas soļi”)
1-08/1/2012 AISEC Latvija
Piešķirt - 142.29 €
§ 4.3 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude (2012.g.)
1-08/5/2012 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
Projektu iesniegumi apakšprogrammās
§ 5.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/40/2011 VARAM
Piešķirt - 203 146.25 €
§ 5.2 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
1-08/42/2011 VARAM
Piešķirt - 902 759.52 €
§ 5.3 Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/41/2011 VARAM
Piešķirt - 232 152.92 €
§ 5.4 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2012. Gadā
1-08/16/2012 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 442.46 €
§ 5.5 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/44/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 38 417.54 €
§ 5.6 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/2/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 25 584.66 €