Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 28.09.2011 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/20/2011 Latvijas Tirgotāju kamera
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.2 Dabas koncertzāle 2012
1-08/21/2011 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 28 317.99 €
§ 2.3 Ārkārtas situācija novēršana Dabas muzeja Ģeoloģijas ekspozīcijā
1-08/22/2011 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 11 572.22 €