Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 28.06.2011 rezultāti

Par apropriācijas pārdali
§ 1.1 Par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Bīstamo atkritumu operatīvās uzraudzības sistēmas izveide
1-08/10/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 13 659.57 €