Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 27.04.2011 rezultāti

Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 1.1 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2011"
1-08/8/2011 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 18 497.33 €