Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 16.03.2011 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par LIFE+ programmu
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 "Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude
1-08/3/2011 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.2 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana
1-08/2/2011 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 13 453.25 €
§ 2.3 Rīgas aglomerācijas un Liepājas dabisko avotu un sāls/smilts kaisīšanas ietekmes novērtējums
1-08/5/2011 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.4 Rīgas pilsētas fona monitoringa stacijas uzstādīšana un darbība
1-08/6/2011 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.5 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2011. gadā
1-08/4/2011 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 442.46 €
Dažādi
§ 3.1 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/35/2010 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālās administrācijas un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/52/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
§ 3.3 Ūdensvada pieslēgums Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes administratīvai ēkai Jaunā ostmala Nr.2a, Liepāja
1-08/7/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.4 SIA "Zaļais circenis" iesniegums par žurnālu "Zīlīte" un "Ezis" izdošanu