Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 19.01.2011 rezultāti

Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 1.1 Latvijas Lielā talka (30.aprīlis)
1-08/1/2011 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 56 914.87 €
Projekti finansējuma saņemšanai 2011.gadā no budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
§ 2.1 Ekspozīciju pārveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/42/2010 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 2.2 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālās administrācijas un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/52/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 52 097.03 €
§ 2.3 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/40/2010 Valsts vides dienests
Piešķirt - 58 337.74 €
§ 2.4 Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana un darbības nodrošināšana atbilstoši ES prasībām
1-08/41/2010 Valsts vides dienests
Noraidīt