Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 09.12.2010 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda budžeta projekts 2011.gadam
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Piešķirt - 5 855.12 €
§ 2.2 TAKAS cauri gadam
1-08/32/2010 Talsu novada dome
Noraidīt
Projektu vadlīnijā „VIDES MONITORINGS” 2011.gadam iesniegtie projekti
§ 3.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 3.2 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 3.3 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 3.4 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 3.5 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana 2011.gadā
1-08/29/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 99 601.03 €
Projektu vadlīnijā „PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ” 2011.gadam iesniegtie projekti
§ 4.1 Žurnāls MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba)
1-08/982/2008 Dumpis
Noraidīt
§ 4.2 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/1013/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 4.3 Bērnu tuvināšana dabai - 2009 - 2011
1-08/974/2008 Zaļais circenis
Noraidīt
§ 4.4 Žurnāls «Vides Vēstis»
1-08/1019/2008 Vides Vārds
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.5 Vides raidījums „Dabas taka”
1-08/986/2008 Filmu studija "Ezis"
Noraidīt
§ 4.6 Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi draudzīgas saimniekošanas iespējām - „Zaļais īpašums”
1-08/975/2008 Labvakar
Noraidīt
§ 4.7 Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts”
1-08/849/2008 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 4.8 Radio raidījums „Zaļais vilnis”
1-08/998/2008 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 4.9 DABAS GRĀMATA
1-08/994/2008 Latvijas Televīzija
Noraidīt
§ 4.10 TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/991/2008 Vides projekti
Piešķirt - 35 571.80 €
Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izlietojumā
§ 5.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/155/2009 Vides ministrija
§ 5.2 TAKAS – (Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust)
1-08/1159/2008 Talsu pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.3 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana
1-08/2/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 9 211.67 €
§ 5.4 Par Valsts vides dienesta īstenoto projektu līdzekļu atlikumu
§ 5.5 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/149/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 5.6 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/163/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt
Dažādi
§ 6.1 Par Latvijas Dabas fonda iesniegumu par Life projekta līdzfinansējumu
§ 6.2 LIFE līguma forma
§ 6.3 Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā (LIFE+ Daba)
1-08/28/2010 Daugavpils pilsētas dome
Piešķirt - 45 531.90 €
§ 6.4 Par apakšprogrammas "Vides izglītības fonds" projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu
§ 6.5 Sanitārā mezgla izveide Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Vides izglītības centra telpās
1-08/49/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 1 065.73 €
§ 6.6 Ekspozīciju pārveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/50/2010 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 4 126.33 €