Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 25.11.2010 rezultāti

Projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai no budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām
§ 1.1 Projektu finansēšanas kārtība valsts budžeta apakšprogrammā "Nozares vides projekti"
§ 1.2 Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Zivju aizsardzības pasākumi"
§ 1.3 Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana"
§ 1.4 Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
§ 1.5 Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"