Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 22.01.2010 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par finansējuma pārdali budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
§ 1.3 Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2010
1-08/156/2009 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2010"
1-08/159/2009 Latvijas Makšķernieku asociācija
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.3 "Nepiesārņo mežu"
1-08/160/2009 Latvijas valsts meži, AS
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.4 "Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude
1-08/158/2009 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.5 Dabas koncertzāle 2010
1-08/157/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.6 Latvijas Lielā talka (24.aprīlis)
1-08/137/2009 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 7 114.36 €
Dažādi
§ 3.1 Radio raidījums „Zaļais vilnis”
1-08/998/2008 Latvijas Radio
Pieņemt zināšanai
§ 3.2 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/155/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 283 443.18 €