Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 04.11.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/134/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 8 080.49 €
§ 2.2 Automašīnu noma
1-08/133/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 22 928.16 €
§ 2.3 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpilde
1-08/132/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 72 405.68 €
§ 2.4 Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BAPUS) uzturēšana 2009.gadā
1-08/131/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 11 377.28 €
Par apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projektiem
§ 3.1 Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BAPUS) uzturēšana 2009.gadā
1-08/839/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 3.2 Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmoss" zemes kadastrālā (robežu) uzmērīšana
1-08/16/2009 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 3.3 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/838/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 3.4 Automašīnu noma
1-08/856/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 3.5 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpilde
1-08/855/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 3.6 VVD centralizētās grāmatvedības izveidošana
1-08/922/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 582.51 €
§ 3.7 Serveru, datortehnikas un resursu vadības sistēmas ,,Horizon" integrētās programmatūras ar lietotāju licenču komplektāciju iegāde projekta ,,Resursu vadības sistēmas ,,Horizon" integrētās programmatūras organizatoriskās struktūras risinājumu
1-08/122/2009 Vides ministrija
Piešķirt
Dažādi
§ 4.1 Vestienas dabas vide nākošajām paaudzēm
1-08/1139/2008 Vestienas pagasta padome
Piešķirt
§ 4.2 Iesaisties un zini!
1-08/18/2009 Jelgavas dome
Piešķirt
§ 4.3 Naujenes pagasta Kraujas, Vecstropu, Lociku, Naujenes ciemu kanalizācijas ūdeņu kontrolaku rekonstrukcija
1-08/1157/2008 Naujenes pagasta padome
Piešķirt
§ 4.4 Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana.
1-08/1054/2008 Feimaņu pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.5 Dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums
1-08/768/2008 ĢeoPlus
Pieņemt zināšanai