Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 08.10.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projekti
§ 2.1 Zemes īpašnieku informēšanas nodrošināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/927/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 2.2 Zemes īpašnieku informēšanas nodrošināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/128/2009 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 452.42 €
§ 2.3 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ēkas jumta seguma nomaiņa
1-08/917/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 2.4 VVD Rēzeknes RVP darba telpu remonts
1-08/126/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 725.66 €
§ 2.5 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2009
1-08/5/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs.
1-08/127/2009 Latvijas Tirgotāju kamera
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.2 Ikgadējās Latvijas - Baltkrievijas sadarbības padomes sanāksmes organizēšana un turpmākās sadarbības attīstības nodrošināšana
1-08/129/2009 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 3 557.18 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 4.1 Dabas koncertzāle 2009
1-08/11/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Piešķirt
§ 4.2 Sargāsim dabu
1-08/10/2008 Mēs- zivīm
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Dabas parka „Pape” interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/418/2007 Papes dabas parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 5.2 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Daugavas loki"
1-08/57/2008 Dabas parks "Daugavas loki"
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.3 Bezsaimnieka bīstamo atkritumu Rīgā, Ūnijas ielā 8b un 8k-10 savākšana un utilizācija
Piešķirt - 6 972.07 €