Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 01.07.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Fonda publiskā pārskata apstiprināšanu
§ 1.3 Par Valsts kontroles 2008.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem
§ 1.4 Par biedrības „Pozitīvā kino un scenāriju festivāls „VIVAT!”” iesniegumu
Projektu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem" konkursam iesniegtie projekti
§ 2.1 „Jaunie vides pētnieki Randenē”
1-08/79/2009 Bērnu vides skola
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.2 Dabas vērtības Pededzes lejtecē
1-08/115/2009 NVO Pujas
Noraidīt
§ 2.3 Latvijas mazpulku projekta "Visu daru es ar prieku!" nometne "Pa mamuta pēdām"
1-08/87/2009 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.4 Dienas nometnes ‘’Saskaņā ar dabu’’ noorganizēšana
1-08/53/2009 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.5 Dabas draugi Meža salās
1-08/108/2009 Limbažu lauvas
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.6 Vējš vītolos
1-08/77/2009 Āra dzīves apmācību centrs „Pelēkais Vilks”
Noraidīt
§ 2.7 Nometne „Zīriņa nedienas”
1-08/72/2009 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.8 Nometne „No Rūjas līdz Jūrai”
1-08/99/2009 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.9 Bērnu vasaras nometne „Bērnu māja”
1-08/50/2009 Antras Gaisas Kangari
Piešķirt - 2 276.59 €
§ 2.10 Vides apziņas veidošana bērniem Gaiziņkalna dabas parka jaunajās dabas takās.
1-08/81/2009 Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.11 Vides izziņa - piecas maņas
1-08/76/2009 S-putns
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.12 Gudra skudra nemēslo!
1-08/111/2009 Pūks un draugi
Noraidīt
§ 2.13 Vide mums apkārt šodien un rīt
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.14 Upju vērotāju jauniešu nometņu cikls "Mīli, ko pazīsti, aizsargā, ko mīli"
1-08/84/2009 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.15 Šķiro – un dzīvosi zaļi!
1-08/90/2009 Latvijas Jauno Zemnieku klubs
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.16 Zaļās Skolas dabas vērotāju nometnes 2009 - "Pļavas un meža vērotāji" un "Dzīvība ziemā"
1-08/71/2009 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.17 Diennakts vides izglītības nometne „Avokado brīnums”
1-08/104/2009 Dambretistu biedrība "Dāma"
Noraidīt
§ 2.18 Vides nometnes organizēšana
1-08/61/2009 Sanita Kūle
Noraidīt
§ 2.19 Valkas rajona mazpulku vasaras skola "Zaļā pļava"
1-08/86/2009 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.20 Vasaras nometne vardarbībā cietušiem bērniem "Dabas draugi"
1-08/120/2009 Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.21 Pulkā eimu, pulkā teku
1-08/83/2009 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.22 LATGALES JŪRAS PĒRLES – ATKLĀJ UN SAGLABĀ!
1-08/69/2009 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.23 Videi draudzīga saimniekošana – pamats sabiedrības labklājībai
1-08/66/2009 Skaidrīte Žukova
Noraidīt
§ 2.24 Nometne „Putni un mēs”
1-08/85/2009 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 2.25 Vides izglītības nometne „Murslis”
1-08/59/2009 Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs
Noraidīt
§ 2.26 MOKURATS 2009 – brauc un mācies” vidusskolnieku motivēšanas nometne dabas un eksakto zinātņu studiju izvēles veicināšanai
1-08/70/2009 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.27 Dabas pētnieki Gaujas senielejā
1-08/112/2009 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 2.28 Sarkangalvītes pārsteigumu grozs
1-08/105/2009 Maruta Castrova
Noraidīt
§ 2.29 Pūznis
1-08/74/2009 Ģimeņu biedrība „PIE PAVARDA”
Noraidīt
§ 2.30 „Taupīsim saprātīgi!”
1-08/107/2009 Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Noraidīt
§ 2.31 Jautrais vides pētnieks
1-08/62/2009 Rites Tautskola
Noraidīt
§ 2.32 Bērnu un jauniešu nometne „Daba un sēta”
1-08/64/2009 Latgales tradicionālās kultūras centrs "Latgaļu sāta"
Noraidīt
§ 2.33 Pužiņš - ūdens pētnieks
1-08/92/2009 Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre
Noraidīt
§ 2.34 Ekobērni - Latvijas nākotne
1-08/93/2009 Maija Šemele
Noraidīt
§ 2.35 Dabas izziņas nometne Teiči 2009
1-08/100/2009 Andris Avotiņš
Noraidīt
§ 2.36 ŪDENS PASAULE
1-08/95/2009 Zantes jauniešu biedrība "Es-tev, Tu man !"
Noraidīt
§ 2.37 „Dabas vērotāju vasaras skola”
1-08/78/2009 Bērnu vides skola
Noraidīt
§ 2.38 Nometnes ‘’Dabas bērni’’ noorganizēšana
1-08/52/2009 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Noraidīt
§ 2.39 Jaunās Sejas - Jauniešu alternatīvais Ministru Kabinets par vides politikas ieviešanu visos valsts pārvaldes sektoros
1-08/88/2009 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.40 Integrēta vides, mūzikas un sporta vasaras nometne bērniem un jauniešiem “Vide. Mūzika. Veselība”
1-08/68/2009 Privātā vidusskola ĀBVS
Noraidīt
§ 2.41 "Vides Etniskā vīzija"
1-08/119/2009 Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Noraidīt
§ 2.42 Vides izglītības nometne „Vide un tās aizsardzības plāns”
1-08/73/2009 Rīgas 3.vidusskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 2.43 ES – DABAS DAĻA
1-08/65/2009 Zantes dāmu klubs
Noraidīt
§ 2.44 Dzīvo zaļi!
1-08/114/2009 Mantinieki
Noraidīt
§ 2.45 Zaļā ceļasoma
1-08/110/2009 Drošais pamats
Noraidīt
§ 2.46 Dabas un tās vērtību izpratnes veicināšana nometnē „Vides draugi”
1-08/89/2009 Lauku jauniešu atbalsta centrs "Lamiņš"
Noraidīt
§ 2.47 Daba ap mums
1-08/113/2009 Latvijas Biškopības biedrība
Noraidīt
§ 2.48 Preces dzīves cikls ilgtspējīgas attīstības redzējumā
1-08/96/2009 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Noraidīt
§ 2.49 Sēlijas dabas ainavas un kultūrvēsture Pilskalnes pagastā Sēlijas dabas ainavas un kultūrvēsture Pilskalnes pagastā
1-08/55/2009 Pilkalne
Noraidīt
§ 2.50 Zaļā vārna
1-08/116/2009 Abulas lauku partnerība
Noraidīt
§ 2.51 Kā ziediņš zem saules
1-08/103/2009 Ūdensputni
Noraidīt
§ 2.52 Meža draugi
1-08/46/2009 Skaidrīte Žukova
Noraidīt
§ 2.53 Skolēnu nometne „DABAS SKOLA”
1-08/117/2009 Dabas draugu klubs
Noraidīt
§ 2.54 Zaļā Pēda 2009
1-08/63/2009 Galēnu kultūrvēstures biedrība
Noraidīt
§ 2.55 Pēti un darbojies!
1-08/109/2009 Andžela Zubkovska
Noraidīt
§ 2.56 Vasaras akadēmija „.Ko sēsi, to pļausi”
1-08/118/2009 Latvijas Vecāku apvienība "Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei"
Noraidīt
§ 2.57 Zaļās pēdiņas
1-08/54/2009 Sarmīte Ivanova
Noraidīt
§ 2.58 Daugavpils jaunieši „Ilgu” takās
1-08/91/2009 Baltijas Koleopteroloģijas biedrība
Noraidīt
§ 2.59 Vides izglītības nometne „Piens”
1-08/97/2009 Gaismas tilts 97
Noraidīt
§ 2.60 Nometnes "Mums līdzās bērni ar īpašām vajadzībām!" organizēšana
1-08/28/2009 Zaļa meža drauga biedrība
Noraidīt
§ 2.61 Zaļais ceļvedis
1-08/51/2009 Jūrmalas aizsardzības biedrība
Noraidīt
§ 2.62 Zīriņu zaļā ekspedīcija
1-08/106/2009 Salaspils/Zīriņi
Noraidīt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Ūdensvada izbūve Ķekavā, Gaismas ielā
1-08/123/2009 Ķekavas pagasta padome
Piešķirt - 16 219.32 €
§ 3.2 Sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukuma izbūve Ķekavā, Nākotnes ielā 6
1-08/124/2009 Ķekavas pagasta padome
Piešķirt - 12 238.12 €
§ 3.3 Tehniskā projekta ,, Kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana un komunālo notekūdeņu vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana Pļaviņu pilsētas Pļavu, Meža, Kalna, Liepu, K.Štrāla, Blaumaņa, Selgas, Uzvaras un Strauta ielas rajonā” izstrāde.
1-08/125/2009 Pļaviņu novada dome
Noraidīt
§ 3.4 Pārsūknēšanas stacijas un spiedvada būvniecība Tukuma rajona Pūres pagasta ciematā „Dzintars”
1-08/1140/2008 Pūres pagasta padome
Piešķirt
§ 3.5 Transportcisternu pievesto notekūdeņu pieņemšanas tvertnes izbūve attīrīšanas iekārtas vajadzībām
1-08/1152/2008 Naukšēnu pagasta padome
Piešķirt
§ 3.6 Atdzelžošanas tehnoloģijas iekārtu uzstādīšana Laucienes pagasta Laucienes ciemā
1-08/1154/2008 Laucienes pagasta padome
Piešķirt
§ 3.7 Zaņas pagasta administratīvās ēkas vides infrastruktūras uzlabošanas pasākumi
1-08/1151/2008 Zaņas pagasta padome
Piešķirt
§ 3.8 Vestienas dabas vide nākošajām paaudzēm
1-08/1139/2008 Vestienas pagasta padome
Piešķirt
§ 3.9 Iesaisties un zini!
1-08/18/2009 Jelgavas dome
Piešķirt
§ 3.10 Vides aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi Ilūkstē
1-08/17/2009 Ilūkstes novada dome
Piešķirt
§ 3.11 Naujenes pagasta Kraujas, Vecstropu, Lociku, Naujenes ciemu kanalizācijas ūdeņu kontrolaku rekonstrukcija
1-08/1157/2008 Naujenes pagasta padome
Piešķirt
§ 3.12 TAKAS – (Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust)
1-08/1159/2008 Talsu pilsētas dome
Piešķirt
§ 3.13 Kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Amatas novada Amatas ciemā
1-08/1160/2008 Amatas novada dome
Piešķirt
§ 3.14 Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
1-08/3/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt
§ 3.15 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā.
1-08/4/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt
§ 3.16 Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma
1-08/1153/2008 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 4.1 DUNALKAS PAGASTA RĀVAS PAMATSKOLAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS REKONSTRUKCIJA
1-08/242/2008 Dunalkas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Sīļukalna ciemata neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža
1-08/747/2008 Riebiņu novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Kastīres ciemata neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža
1-08/748/2008 Riebiņu novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas ciemā
1-08/842/2006 Līksnas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Vērgales centra katlu mājas skursteņa rekonstrukcija
1-08/466/2007 Vērgales pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Neizmantojamu artēzisko urbumu tamponēšana Aglonā
1-08/258/2008 Aglonas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.7 Salas pamatskolas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises izbūve
1-08/77/2008 Saunas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.8 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Lūznavas ciematā
1-08/68/2008 Lūznavas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.9 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zaņas pagasta Kareļu ciemā
1-08/220/2008 Zaņas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.10 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanas pasākumi Zaņas pagasta Kareļu ciemā.
1-08/221/2008 Zaņas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.11 VIDES DIENAS 2008
1-08/341/2008 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.12 Projekta Pēdas talkas Latvijā
1-08/730/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.13 Lielā Talka, par tīru un zaļu Valsti
1-08/777/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.14 Buklets par dabas parku Abavas senleja
1-08/511/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.15 DABAS GRĀMATA
1-08/432/2007 Latvijas Televīzija
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.16 Ziemeļu gulbja populācijas pētījumi Latvijā (2008. - 2009.)
1-08/758/2008 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.17 Bioplastmasas materiālu lietošanas veicināšana Latvijā
1-08/395/2008 Latvijas Iepakojuma asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.18 Karte par dabas parku Abavas senleja
1-08/471/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.19 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai Liepājas ezers
1-08/295/2006 Liepājas pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.20 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.21 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/430/2007 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.22 Vides neformālās izglītības žurnāls „Mana Planēta”
1-08/1005/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt
§ 4.23 Piekrastes pašvaldību teritorijas plānojumā noteiktās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas konstruēšana uz 2007. gadā radītā M 1:2000 ortofoto, tās atbilstības izvērtējums atbilstoši aizsargjoslas noteikšanas metodikai
1-08/709/2008 Metrum
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.24 Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšana Krāslavas rajona Svariņu pagastā
1-08/710/2008 Svariņu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.25 Ukrainas un Gruzijas vides aizsardzības institūciju kapacitātes stiprināšana projektu rakstīšanā un vadīšanā
1-08/271/2008 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.26 Žurnāls «Vides Vēstis» 2008.gads
1-08/426/2007 Vides Vārds
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.27 BĒRNU TUVINĀŠANA DABAI – 2008
1-08/424/2007 Zaļais circenis
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.28 Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi draudzīgas saimniekošanas iespējām „Zaļais īpašums”.
1-08/436/2007 Labvakar
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.29 Jaunu sadaļu izveide ikrīta raidījuma "Rīts ar draugiem" ietvaros LTV7 krievu valodā
1-08/451/2007 Producentu grupa VIDERE
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 4.30 Latvijas vispārizglītojošajām skolu konkursa „Ko tu zini par baterijām un ko tu vari darīt, lai novērstu to kaitīgo ietekmi uz vidi!” organizēšana
1-08/456/2008 Latvijas Zaļā josta
Apstiprināt izmaiņas
Par izmaiņām apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2009.gada kārtējo izdevumu projektu finansējumā
§ 5.1 Resursu vadības sistēmas ,,Horizon" integrētās programmatūras organizatoriskās struktūras risinājumu izstrāde un ieviešana finanšu vadības funkciju un uzskaites procesu optimizācijai un centralizācijai LR Vides ministrijā
1-08/121/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 47 969.28 €
§ 5.2 Vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai pilnveidošana
1-08/859/2008 Vides ministrija
Noraidīt
§ 5.3 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/858/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 5.4 Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BAPUS) uzturēšana 2009.gadā
1-08/839/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 5.5 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/838/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 2 310.74 €
§ 5.6 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/913/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Pieņemt zināšanai
§ 5.7 Dienesta transportlīdzekļu noma
1-08/884/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 5.8 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas tehniskā nodrošinājuma stiprināšana.
1-08/895/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 5.9 Ziemeļvidzemes biosfēra rezervāta sabiedriskā monitoringa programma.
1-08/905/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 5.10 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos - 2009
1-08/843/2008 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt
§ 5.11 Automašīnu noma
1-08/856/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 5.12 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpilde
1-08/855/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 5.13 Kioto protokola un Eiropas Savienības klimata politikas saistību izpilde Latvijā
1-08/949/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 5.14 Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības jomā
1-08/857/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 5.15 Finanšu vadības un budžeta grāmatvedības integrētās sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/866/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 5.16 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/948/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 5.17 Valsts vides dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
1-08/932/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 80 471.94 €
§ 5.18 Kontroles lidojumi virs Latvijas ūdeņiem
1-08/944/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 5.19 Zvejas pārraudzības centra darbības nodrošināšana un ES un Starptautisko organizāciju prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana
1-08/939/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
Par izmaiņām apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2009.gada kapitālo izdevumu projektu finansējumā
§ 6.1 Serveru, datortehnikas un resursu vadības sistēmas ,,Horizon" integrētās programmatūras ar lietotāju licenču komplektāciju iegāde projekta ,,Resursu vadības sistēmas ,,Horizon" integrētās programmatūras organizatoriskās struktūras risinājumu
1-08/122/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 71 855.03 €
§ 6.2 Zooloģisko un botānisko kolekciju glabātuves Brīvības ielā 35, Ļaudonā būvdarbu pabeigšana un telpu aprīkojums
1-08/882/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 50 335.51 €
§ 6.3 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra rekonstrukcija
1-08/897/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 6.4 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vienību reģistra darbības nodrošināšana un uzlabojumi SEG inventarizācijā
1-08/853/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 6.5 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ēkas jumta seguma nomaiņa
1-08/917/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 134.31 €
Par izmaiņām apakšprogrammu finansējumā
§ 7.1 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/840/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 7.2 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums
1-08/823/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 7.3 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”
1-08/833/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 7.4 Upju baseinu apsaimniekošana
1-08/827/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 7.5 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2009.gadā
1-08/886/2008 Vides Izglītības fonds
Piešķirt
§ 7.6 Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē
1-08/15/2009 Vides ministrija
Piešķirt
§ 7.7 Eiropas Kopienas vides finanšu instrumenta LIFE+ projektu sagatavošana un līdzfinansēšana
1-08/8/2009 Vides ministrija
Piešķirt
§ 7.8 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/12/2009 Vides ministrija
Piešķirt
§ 7.9 Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana
1-08/13/2009 Vides ministrija
Piešķirt
§ 7.10 Zivju resursu izmantošanas kontrole Talsu un Ventspils rajonos
1-08/830/2008 Slīteres nacionālā parka administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 7.11 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Salacā un Burtnieku ezerā 2009. gadā
1-08/832/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 7.12 Zivju aizsardzības pasākumi Rāznas nacionālajā parkā
1-08/841/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 7.13 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/844/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 7.14 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu DR un apkārtējās teritorijās
1-08/846/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Pieņemt zināšanai
§ 7.15 Zivju resursu aizsardzības kontroles nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/845/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Pieņemt zināšanai
Dažādi
§ 8.1 ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA VALDGALES PAGASTĀ, CĪRUĻU VIDĒJCIEMĀ
1-08/1058/2008 Valdgales pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 8.2 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija apdzīvotajā vietā „Priedes”.
1-08/1075/2008 Sabiles novada dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 8.3 Notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Kandavas pagasta „Jaudā – 1”
1-08/1069/2008 Kandavas novada dome
Piešķirt
§ 8.4 „Neattīrītu notekūdeņu izlaides vietas likvidēšana Sausajā Daugavā”
1-08/1062/2008 Ķekavas Nami
Piešķirt
§ 8.5 Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana.
1-08/1054/2008 Feimaņu pagasta padome
Piešķirt