Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 09.04.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem" konkursam iesniegtie projekti
§ 2.1 Meža draugi
1-08/46/2009 Skaidrīte Žukova
Atlikt
§ 2.2 Valkas rajona mazpulku vasaras skola "Zaļā pļava"
1-08/86/2009 Latvijas Mazpulki
Atlikt
§ 2.3 „Jaunie vides pētnieki Randenē”
1-08/79/2009 Bērnu vides skola
Atlikt
§ 2.4 Videi draudzīga saimniekošana – pamats sabiedrības labklājībai
1-08/66/2009 Skaidrīte Žukova
Atlikt
§ 2.5 Nometne „Putni un mēs”
1-08/85/2009 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 2.6 Skolēnu nometne „DABAS SKOLA”
1-08/117/2009 Dabas draugu klubs
Atlikt
§ 2.7 Zaļā Pēda 2009
1-08/63/2009 Galēnu kultūrvēstures biedrība
Atlikt
§ 2.8 Dabas vērtības Pededzes lejtecē
1-08/115/2009 NVO Pujas
Atlikt
§ 2.9 Vides izglītības nometne „Murslis”
1-08/59/2009 Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs
Atlikt
§ 2.10 Latvijas mazpulku projekta "Visu daru es ar prieku!" nometne "Pa mamuta pēdām"
1-08/87/2009 Latvijas Mazpulki
Atlikt
§ 2.11 MOKURATS 2009 – brauc un mācies” vidusskolnieku motivēšanas nometne dabas un eksakto zinātņu studiju izvēles veicināšanai
1-08/70/2009 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 2.12 Vasaras nometne vardarbībā cietušiem bērniem ”Dabas draugi”
1-08/120/2009 Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze
Atlikt
§ 2.13 Dabas pētnieki Gaujas senielejā
1-08/112/2009 Gaujas nacionālā parka fonds
Atlikt
§ 2.14 Sarkangalvītes pārsteigumu grozs
1-08/105/2009 Maruta Castrova
Atlikt
§ 2.15 Dienas nometnes ‘’Saskaņā ar dabu’’ noorganizēšana
1-08/53/2009 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Atlikt
§ 2.16 Pēti un darbojies!
1-08/109/2009 Andžela Zubkovska
Atlikt
§ 2.17 Dabas draugi Meža salās
1-08/108/2009 Limbažu lauvas
Atlikt
§ 2.18 Vasaras akadēmija „.Ko sēsi, to pļausi”
1-08/118/2009 Latvijas Vecāku apvienība "Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei"
Atlikt
§ 2.19 Vējš vītolos
1-08/77/2009 Āra dzīves apmācību centrs „Pelēkais Vilks”
Atlikt
§ 2.20 Pūznis
1-08/74/2009 Ģimeņu biedrība „PIE PAVARDA”
Atlikt
§ 2.21 Nometne „Zīriņa nedienas”
1-08/72/2009 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 2.22 Pulkā eimu, pulkā teku
1-08/83/2009 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Atlikt
§ 2.23 „Taupīsim saprātīgi!”
1-08/107/2009 Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Atlikt
§ 2.24 LATGALES JŪRAS PĒRLES – ATKLĀJ UN SAGLABĀ!
1-08/69/2009 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Atlikt
§ 2.25 Nometne „No Rūjas līdz Jūrai”
1-08/99/2009 Ķoņu kalna dzīves skola
Atlikt
§ 2.26 Bērnu vasaras nometne „Bērnu māja”
1-08/50/2009 Antras Gaisas Kangari
Atlikt
§ 2.27 Jautrais vides pētnieks
1-08/62/2009 Rites Tautskola
Atlikt
§ 2.28 Zaļās pēdiņas
1-08/54/2009 Sarmīte Ivanova
Atlikt
§ 2.29 Daugavpils jaunieši „Ilgu” takās
1-08/91/2009 Baltijas Koleopteroloģijas biedrība
Atlikt
§ 2.30 Bērnu un jauniešu nometne „Daba un sēta”
1-08/64/2009 Latgales tradicionālās kultūras centrs "Latgaļu sāta"
Atlikt
§ 2.31 Pužiņš - ūdens pētnieks
1-08/92/2009 Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre
Atlikt
§ 2.32 Ekobērni - Latvijas nākotne
1-08/93/2009 Maija Šemele
Atlikt
§ 2.33 Dabas izziņas nometne Teiči 2009
1-08/100/2009 Andris Avotiņš
Atlikt
§ 2.34 ŪDENS PASAULE
1-08/95/2009 Zantes jauniešu biedrība "Es-tev, Tu man !"
Atlikt
§ 2.35 „Dabas vērotāju vasaras skola”
1-08/78/2009 Bērnu vides skola
Atlikt
§ 2.36 Vides izglītības nometne „Piens”
1-08/97/2009 Gaismas tilts 97
Atlikt
§ 2.37 Nometnes ‘’Dabas bērni’’ noorganizēšana
1-08/52/2009 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Atlikt
§ 2.38 Jaunās Sejas - Jauniešu alternatīvais Ministru Kabinets par vides politikas ieviešanu visos valsts pārvaldes sektoros
1-08/88/2009 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 2.39 Integrēta vides, mūzikas un sporta vasaras nometne bērniem un jauniešiem “Vide. Mūzika. Veselība”
1-08/68/2009 Privātā vidusskola ĀBVS
Atlikt
§ 2.40 Vides apziņas veidošana bērniem Gaiziņkalna dabas parka jaunajās dabas takās.
1-08/81/2009 Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome
Atlikt
§ 2.41 "Vides Etniskā vīzija"
1-08/119/2009 Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Atlikt
§ 2.42 Vides izziņa - piecas maņas
1-08/76/2009 S-putns
Atlikt
§ 2.43 Vides izglītības nometne „Vide un tās aizsardzības plāns”
1-08/73/2009 Rīgas 3.vidusskolas atbalsta biedrība
Atlikt
§ 2.44 ES – DABAS DAĻA
1-08/65/2009 Zantes dāmu klubs
Atlikt
§ 2.45 Gudra skudra nemēslo!
1-08/111/2009 Pūks un draugi
Atlikt
§ 2.46 Dzīvo zaļi!
1-08/114/2009 Mantinieki
Atlikt
§ 2.47 Vide mums apkārt šodien un rīt
Atlikt
§ 2.48 Zaļā ceļasoma
1-08/110/2009 Drošais pamats
Atlikt
§ 2.49 Nometnes "Mums līdzās bērni ar īpašām vajadzībām!" organizēšana
1-08/28/2009 Zaļa meža drauga biedrība
Atlikt
§ 2.50 Upju vērotāju jauniešu nometņu cikls "Mīli, ko pazīsti, aizsargā, ko mīli"
1-08/84/2009 Vides aizsardzības klubs
Atlikt
§ 2.51 Šķiro – un dzīvosi zaļi!
1-08/90/2009 Latvijas Jauno Zemnieku klubs
Atlikt
§ 2.52 Dabas un tās vērtību izpratnes veicināšana nometnē „Vides draugi”
1-08/89/2009 Lauku jauniešu atbalsta centrs "Lamiņš"
Atlikt
§ 2.53 Daba ap mums
1-08/113/2009 Latvijas Biškopības biedrība
Atlikt
§ 2.54 Preces dzīves cikls ilgtspējīgas attīstības redzējumā
1-08/96/2009 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Atlikt
§ 2.55 Sēlijas dabas ainavas un kultūrvēsture Pilskalnes pagastā Sēlijas dabas ainavas un kultūrvēsture Pilskalnes pagastā
1-08/55/2009 Pilkalne
Atlikt
§ 2.56 Zaļā vārna
1-08/116/2009 Abulas lauku partnerība
Atlikt
§ 2.57 Zaļais ceļvedis
1-08/51/2009 Jūrmalas aizsardzības biedrība
Atlikt
§ 2.58 Zīriņu zaļā ekspedīcija
1-08/106/2009 Salaspils/Zīriņi
Atlikt
§ 2.59 Zaļās Skolas dabas vērotāju nometnes 2009 - "Pļavas un meža vērotāji" un "Dzīvība ziemā"
1-08/71/2009 Vides aizsardzības klubs
Atlikt
§ 2.60 Diennakts vides izglītības nometne „Avokado brīnums”
1-08/104/2009 Dambretistu biedrība "Dāma"
Atlikt
§ 2.61 Vides nometnes organizēšana
1-08/61/2009 Sanita Kūle
Atlikt
§ 2.62 Kā ziediņš zem saules
1-08/103/2009 Ūdensputni
Atlikt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2009. gadā.
Piešķirt - 14 228.72 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 4.1 Dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai - dabas liegumam "Pāvilostas pelēkā kāpa"
1-08/219/2008 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 STOP - Sakārtota Teritorija Odres Pusē!
1-08/723/2008 Laucienes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un jauna artēziskā urbuma ierīkošana Cēsu rajona Veselavas pagasta ciemā Bērzkrogs
1-08/134/2008 Veselavas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Izmantosim enerģiju lietderīgi, nesildīsim Planētu!
1-08/688/2008 Viļānu pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Paplakas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana
1-08/214/2008 Virgas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.7 Purmsātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana.
1-08/215/2008 Virgas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.8 Vides izglītība un sakoptas kultūrainavas veidošana Medzes pagastā
1-08/703/2008 Medzes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.9 Dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums
1-08/768/2008 ĢeoPlus
Apstiprināt izmaiņas
Par apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2009.gada kārtējo izdevumu projektiem
§ 5.1 Līdzdalība darba grupā par Eiropas reģionālās ģeoloģiskās radioaktīvo atkritumu glabātas izveidi
1-08/963/2008 Vides ministrija
Noraidīt
§ 5.2 Vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai pilnveidošana
1-08/859/2008 Vides ministrija
Atlikt
§ 5.3 Aizsargājamo jūras teritoriju kompleksās apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā
1-08/877/2008 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
§ 5.4 Biotestēšanas izmantošana Latvijas teritoriālajos ūdeņos ieplūstošo bīstamo vielu toksiskuma novērtēšanā
1-08/876/2008 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
§ 5.5 Lauksaimniecības noteču monitorings
1-08/842/2008 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
§ 5.6 Latvijas savvaļas floras kolekcijas un kokaugu dzīvības formu ekspozīcijas papildināšana, biotopu takas izveide (1. kārta) NBD.
1-08/875/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 5.7 INFORMATĪVĀS SISTĒMAS IZVEIDE NBD. TREŠĀ KĀRTA
1-08/871/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 5.8 EPIFĪTU EKSPOZĪCIJAS IERĪKOŠANA NBD ORANŽĒRIJĀ
1-08/870/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 5.9 Vides gidu Avīzītes un bukleta Vides gidu piedāvājumi izdošana
1-08/865/2008 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 5.10 Latvijas ģeoloģijas un mineraloģijas ekspozīciju izveidošana (projekta „Jaunās Ģeoloģijas un paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. – 2010.)” turpinājums)
1-08/863/2008 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 5.11 Radiācijas automātiskās mērīšanas staciju datu pārraides sistēmas rekonstrukcija
1-08/860/2008 Radiācijas drošības centrs
Noraidīt
§ 5.12 Starptautiskās publikāciju informācijas apmaiņas nodrošināšana un specializētās publikāciju bāzes uzturēšana
1-08/861/2008 Radiācijas drošības centrs
Noraidīt
§ 5.13 Salaspils kodolreaktora likvidēšanas darbi 2009.gadā
1-08/851/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 5.14 Projekta ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda un ERAF finansēto projektu ieviešanas nodrošināšanai 2009.gadā
1-08/837/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 5.15 Valsts vides dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
1-08/947/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.16 Valsts vides dienesta materiāli tehniskais nodrošinājums dabas resursu un dabas aizsardzības kontroles nodrošināšanā 2009.gadā
1-08/946/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.17 Baltijas ezeru zeme- mūsu rūpju lokā. 1. daļa
1-08/945/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.18 Seminārs „Rūpniecisko avāriju seku izvērtējums un modelēšanas rezultātu interpretēšana SEVESO II uzņēmumos
1-08/943/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.19 Vides valsts inspektoru apmācība naftas produktu piesārņojuma paraugu noņemšanai ar absorbējošu teflona tīklveida plēvi.
1-08/941/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.20 Starptautiskā sadarbība Baltijas jūras vides aizsardzībai.
1-08/940/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.21 Papes ezera inventarizācija
1-08/938/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.22 LR Vides ministrijas nekustamā īpašuma, garāžas Tukumā, Jāņa ielā 3 b ierakstīšana Zemesgrāmatā
1-08/937/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.23 Dārza sakopšana un dižkoku ārstēšana Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/936/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.24 Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2005. lietvedības gadā uzkrāto un saglabāto dokumentu sagatavošana valsts arhīvu fondam
1-08/935/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.25 Zini, ne mini” – CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) dzīvnieku un augu sugu noteicējs valsts vides inspektoriem
1-08/934/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.26 Rokasgrāmata „Emisiju daudzuma aprēķināšana no stacionāra emisijas avota, aprēķinu pārbaude un izvērtēšana”
1-08/933/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.27 Bīstamo atkritumu reģistrācijas kartes – pavadzīmes izgatavošana
1-08/930/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.28 Vadlīnijas „Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešana un novērtēšana”
1-08/929/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.29 Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā
1-08/928/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.30 Atļauju izdošanas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana
1-08/925/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.31 Valsts vides inspektoru, ekspertu un sabiedrisko inspektoru apmācības
1-08/924/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.32 Valsts vides dienesta konference 2009.gadā
1-08/923/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.33 Kompensācijas izmaksu reģistra (elektroniskās datu bāzes) izveide
1-08/912/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.34 CITES dienas Latvijā!
1-08/911/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.35 „Dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana un sabiedrības informēšana par IADT”
1-08/910/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.36 Datorprogrammas „ArcView 9.2” licenču uzturēšanas nodrošinājums
1-08/909/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.37 Seminārs „Dabas aizsardzība Latvijā 2009”
1-08/908/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.38 Apdraudēto dzīvnieku sugu aizsardzība
1-08/907/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.39 Baltijas valstu aizsargājamo teritoriju pārvaldības institūciju tikšanās
1-08/906/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.40 Izziņas infrastruktūras rekonstrukcija Rāznas nacionālajā parkā.
1-08/972/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.41 Piesārņojuma slodzes samazināšana apmeklētākajos Rāznas nacionālā parka objektos.
1-08/971/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.42 Lūznavas un Žogotu muižas parku apsaimniekošanas pasākumi
1-08/969/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.43 Grumušku pilskalnu un Karaļu ( Plaudeiša) ezera dabas taku apsaimniekošana Rāznas nacionālajā parkā
1-08/968/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.44 Vides izglītības darba nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā.
1-08/967/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.45 Lītavnieku Mēness kalendāra dabas lieguma vērtību pieejamības sabiedrībai nodrošināšana
1-08/966/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.46 Jaunrades nometnes „Kas notiek apkārt?” organizēšana Rāznas nacionālajā parkā
1-08/965/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.47 Valsts zemes uzmērīšana un reģistrēšana zemesgrāmatā
1-08/962/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.48 Apsaimniekošanas un uzraudzības pasākumi dabas vērtību aizsardzībai Gaujas nacionālajā parkā
1-08/959/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.49 Meža apsaimniekošanas un dabas vērtību aizsardzības plānu izstrāde
1-08/958/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.50 Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP 2008 -2010
1-08/956/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.51 Sabiedrības vides apziņas celšana - pamats dabas aizsardzībai!
1-08/955/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.52 Par tīru Gauju 2009
1-08/954/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.53 Gaujas nacionālā parka funkcionālo zonu robežu apraksta izveidošana
1-08/960/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.54 Apmeklētāju intensīvās plūsmas optimizēšana un negatīvās ietekmes nepieļaušana Gaujas NP Siguldas un Līgatnes dabas tūrisma maršrutos
1-08/953/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.55 Tūrisma infrastruktūras atjaunošana un sabiedrības informēšana
1-08/951/2008 Slīteres nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.56 Apdraudēto biotopu apsaimniekošana
1-08/950/2008 Slīteres nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.57 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai ģeoloģiskajam dabas piemineklim Kalamecu-Markūzu gravas.
1-08/904/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.58 Dabā ar izpratni
1-08/903/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.59 Ideju gadatirgus „Ziemeļvidzeme - tīra vide un ekonomiski aktīva sabiedrība 2009”
1-08/902/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.60 Īpašumtiesību aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kuri atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/901/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.61 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai dabas liegumam „Dūņezers”
1-08/900/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.62 Dabas koncertzāle 2009
1-08/899/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.63 Dabas aizsardzības plānā paredzēto ainavas sakopšanas pasākumu realizācija aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja
1-08/898/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.64 Informatīvas izglītojošas programmas „Klimata pārmaiņas un mēs” sagatavošana.
1-08/896/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.65 Vides izziņas tūrisma nozīme un iespējas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/894/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.66 Dabisko meža biotopu inventarizācija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/890/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.67 Ķemeru nacionālā parka vides izglītības piedāvājuma iedzīvotājiem un apmeklētājiem nodrošinājums 2009. gadā
1-08/889/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.68 Dabas vērtību saglabāšana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/888/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.69 Ķemeru nacionālā parka administrācijas vides valsts inspektoru operativitātes uzlabošana
1-08/887/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.70 Teiču un Kustkalnu dabas rezervātu dabas aizsardzības plānu ieviešanas pasākumi 2009.gadā
1-08/883/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.71 Mazā ērgļa barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību
1-08/881/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.72 "Ērgļu novietnes izgatavošana"
1-08/880/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.73 Dabas izziņas nometne Teičos 2009. gadā
1-08/879/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.74 Īpaši atzīmējamās dienas un vides izglītības izdevumi Teiču dabas rezervātā 2009. gadā
1-08/878/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
Par apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2009.gada kapitālo izdevumu projektiem
§ 6.1 LVĢMA materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana
1-08/854/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 6.2 Ģeoloģiskās izpētes urbumu seržu un etalonparaugu glabātuves būvniecība
1-08/852/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 6.3 Kondicioniera iegāde un uzstādīšana servera telpā.
1-08/921/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.4 Projekta “Piestātnes VL-14 remonts , krasta nostiprināšana un krāna uzstādīšana” pārapstiprināšana un projektā paredzēto darbu izpilde.
1-08/920/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.5 Siltumenerģijas ekonomija un energoefektivitātes uzlabošana Valmieras RVP administratīvajā ēkā L.Paegles ielā 13
1-08/919/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.6 VVD Daugavpils RVP 2.stāva telpu kapitālais remonts, lai novērstu avārijas sekas un paaugstinātu energoefektivitāti
1-08/918/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.7 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācija (6.kārta)
1-08/916/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.8 Valsts vides inspektoru darba efektivitātes paaugstināšana
1-08/915/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.9 Valsts vides dienesta darba efektivitātes paaugstināšana nodrošinot atbilstošu IT funkcionēšanu
1-08/914/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.10 Dabas takas izveide Lielā Liepukalna dabas lieguma zonā. 1. kārta.
1-08/964/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.11 Gaujas nacionālā parka funkcionālo zonu robežu apraksta izveidošans nodrošināšana
1-08/961/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.12 Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP
1-08/957/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.13 Slīteres mežniecības ēkas remonts
1-08/952/2008 Slīteres nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.14 Datoru un programmatūras iegāde Ķemeru NP administrācijā
1-08/893/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.15 Ķemeru nacionālā parka infrastruktūras apsaimniekošanas uzlabošana.
1-08/1002/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.16 Tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objekta Kaņiera pilskalna taka atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/892/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.17 Zemes iegāde reģistrācijai uz valsts vārda
1-08/891/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.18 Nacionālā botāniskā dārza dendroloģisko kolekciju zinātniskās vērtības nodrošināšanai un uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde
1-08/874/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 6.19 Latvijas floras sugu un to apputeksnētāju vizuālās koadaptācijas izpētes aprīkojuma iegāde (I kārta)
1-08/873/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 6.20 NBD KOLEKCIJU PAPILDINĀŠANA AR SAVVAĻAS SUGĀM, VIETĒJĀS SELEKCIJAS UN CITAS IZCELSMES REFERENCES ŠĶIRNĒM
1-08/872/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 6.21 Laboratorijas iekārtu iegāde reto augu sugu kultivēšanai
1-08/869/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 6.22 APSARDZES, KONTROLES UN UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS IZVEIDE NBD
1-08/867/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Dažādi
§ 7.1 Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana.
1-08/1054/2008 Feimaņu pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt
§ 7.2 ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA VALDGALES PAGASTĀ, CĪRUĻU VIDĒJCIEMĀ
1-08/1058/2008 Valdgales pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt
§ 7.3 „Neattīrītu notekūdeņu izlaides vietas likvidēšana Sausajā Daugavā”
1-08/1062/2008 Ķekavas Nami
Konceptuāli atbalstīt
§ 7.4 Notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Kandavas pagasta „Jaudā – 1”
1-08/1069/2008 Kandavas novada dome
Konceptuāli atbalstīt
§ 7.5 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija apdzīvotajā vietā „Priedes”.
1-08/1075/2008 Sabiles novada dome
Konceptuāli atbalstīt
§ 7.6 Zooloģisko un botānisko kolekciju glabātuves Brīvības ielā 35, Ļaudonā būvdarbu pabeigšana un telpu aprīkojums
1-08/882/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 310.74 €