Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 17 - 22.11.2008 rezultāti

Zaudējumu kompensāciju iesniegumi par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
§ 1.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Rēzeknes raj., z/s "Joksti"
1-19/1/2008 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 2 447.51 €
§ 1.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Liepājas raj., SIA " Pampāļi"
1-19/3/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 622.86 €
§ 1.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rēzeknes raj. Rikavas pag. "Joksti"
1-19/5/2008 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 2 369.02 €
§ 1.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem psotījumiem z/s "Purgaļi"
1-19/6/2008 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 1 232.09 €
§ 1.5 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā
1-19/7/2008 Daugavpils RVP
Piešķirt - 563.07 €
§ 1.6 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā
1-19/8/2008 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 3 903.82 €
§ 1.7 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai
1-19/9/2008 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 83 912.97 €
§ 1.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Gavsene”, Talsu rajons
1-19/10/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 977.14 €
§ 1.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Gavsene”, Talsu rajons
1-19/11/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 156.41 €
§ 1.10 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Priedule"
1-19/12/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 4 770.89 €
§ 1.11 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Priedule"
1-19/13/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 136.75 €
§ 1.12 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Tārgalīte", Ventspils rajons
1-19/14/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 12 392.54 €
§ 1.13 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Tārgalīte", Ventspils rajons
1-19/15/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 8 475.18 €
§ 1.14 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Tārgalīte", Ventspils rajons
1-19/16/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 10 465.28 €
§ 1.15 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s „Jaunstrauti”, Talsu rajons
1-19/17/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 596.41 €
§ 1.16 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s „Jaunstrauti”, Talsu rajons
1-19/18/2008 Ventspils RVP
Piešķirt - 9 877.95 €
§ 1.17 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai SIA „Sātiņi-S”, Saldus rajons
1-19/19/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 51 803.29 €
§ 1.18 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrā SIA „Oskars”, Aizkraukles rajons
1-19/20/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 23 073.29 €
§ 1.19 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrā "Šķiņu purvs"
1-19/21/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 2 791.67 €
§ 1.20 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA "Pampāļi", Saldus rajons
1-19/22/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 5 222.91 €
§ 1.21 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Rutki", Saldus rajons
1-19/23/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 437.83 €
§ 1.22 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Rutki", Madonas rajons
1-19/24/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 8 901.83 €
§ 1.23 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Keri", Madonas rajons
1-19/25/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 5 110.67 €
§ 1.24 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Paegļi", Madonas rajons
1-19/26/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 897.26 €
§ 1.25 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Kolni", Madonas rajons
1-19/27/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 1 017.75 €
§ 1.26 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Krūkļi", Madonas rajons
1-19/28/2008 Madonas RVP
Piešķirt - 9 024.88 €
§ 1.27 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrā VA "Latvijas Zivju resursu aģentūra" filiāle zivju audzētava "Pelči"
1-19/29/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 16 011.38 €
§ 1.28 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrā
1-19/30/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 9 711.10 €
§ 1.29 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakutūrā
1-19/31/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 24 887.86 €
§ 1.30 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Ezergaļi", Kuldīgas rajons
1-19/32/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 13 300.62 €
§ 1.31 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Ezergaļi", Kuldīgas rajons
1-19/33/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 175.42 €
§ 1.32 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/34/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 790.16 €
§ 1.33 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/35/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 898.19 €
§ 1.34 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/36/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 54.95 €
§ 1.35 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/37/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 128.46 €
§ 1.36 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/38/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 343.57 €
§ 1.37 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/39/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 187.51 €
§ 1.38 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/40/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 181.76 €
§ 1.39 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/41/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 136.76 €
§ 1.40 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Āboliņi", Kuldīgas rajons
1-19/42/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 534.66 €
§ 1.41 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Āboliņi, Kuldīgas rajons"
1-19/43/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 097.74 €
§ 1.42 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Akmentiņi", Kuldīgas rajons
1-19/44/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 531.93 €
§ 1.43 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Atvari", Kuldīgas rajons
1-19/45/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 381.69 €
§ 1.44 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Māliņi", Kuldīgas rajons
1-19/46/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 486.51 €
§ 1.45 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Kaibas", Kuldīgas rajons
1-19/47/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 241.28 €
§ 1.46 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Akmeņkalni", Kuldīgas rajons
1-19/48/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 9 058.43 €
§ 1.47 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Akmeņkalni", Kuldīgas rajons
1-19/49/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 393.43 €
§ 1.48 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Jaundravenieki", Kuldīgas rajons
1-19/50/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 120.86 €
§ 1.49 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Jaundravenieki", Kuldīgas rajons
1-19/51/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 353.54 €
§ 1.50 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Ozolkalni", Kuldīgas rajons
1-19/52/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 527.62 €
§ 1.51 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Ozolkalni", Kuldīgas rajons
1-19/53/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 261.35 €
§ 1.52 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Kondrāti", Kuldīgas rajons
1-19/54/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 428.25 €
§ 1.53 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Kondrāti", Kuldīgas rajons
1-19/55/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 88.26 €
§ 1.54 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Kondrāti", Kuldīgas rajons
1-19/56/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 180.08 €
§ 1.55 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Kondrāti", Kuldīgas rajons
1-19/57/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 258.46 €
§ 1.56 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Kondrāti", Kuldīgas rajons
1-19/58/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 257.35 €
§ 1.57 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/59/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 590.28 €
§ 1.58 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/60/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 898.76 €
§ 1.59 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/61/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 310.83 €
§ 1.60 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/62/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 3 505.00 €
§ 1.61 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/63/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 220.19 €
§ 1.62 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/64/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 984.67 €
§ 1.63 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/65/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 186.72 €
§ 1.64 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/66/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 675.73 €
§ 1.65 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/67/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 447.52 €
§ 1.66 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/68/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 161.79 €
§ 1.67 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/69/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 573.24 €
§ 1.68 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/70/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 773.45 €
§ 1.69 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/71/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 044.05 €
§ 1.70 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/72/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 600.87 €
§ 1.71 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/73/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 232.06 €
§ 1.72 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/74/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 8 497.11 €
§ 1.73 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/75/2008 Liepājas RVP
Noraidīt
§ 1.74 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/76/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 11 671.68 €
§ 1.75 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dzilnas", Kuldīgas rajons
1-19/77/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 328.53 €
§ 1.76 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vidiņi", Kuldīgas rajons
1-19/78/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 100.95 €
§ 1.77 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vidiņi", Kuldīgas rajons
1-19/79/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 34.04 €
§ 1.78 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vidiņi", Kuldīgas rajons
1-19/80/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 287.79 €
§ 1.79 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vidiņi", Kuldīgas rajons
1-19/81/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 125.95 €
§ 1.80 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vidiņi", Kuldīgas rajons
1-19/82/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 60.69 €
§ 1.81 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vidiņi", Kuldīgas rajons
1-19/83/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 82.16 €
§ 1.82 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vāveres", Kuldīgas rajons
1-19/84/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 275.93 €
§ 1.83 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vāveres", Kuldīgas rajons
1-19/85/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 248.87 €
§ 1.84 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vāveres", Kuldīgas rajons
1-19/86/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 525.28 €
§ 1.85 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/87/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 732.89 €
§ 1.86 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/88/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 736.66 €
§ 1.87 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/89/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 044.96 €
§ 1.88 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/90/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 711.94 €
§ 1.89 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/91/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 7 406.93 €
§ 1.90 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/92/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 15 400.13 €
§ 1.91 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/93/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 137.40 €
§ 1.92 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/94/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 721.33 €
§ 1.93 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/95/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 357.67 €
§ 1.94 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/96/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 974.97 €
§ 1.95 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/97/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 063.98 €
§ 1.96 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/98/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 953.37 €
§ 1.97 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA „Renda”, Kuldīgas rajons
1-19/99/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 576.87 €
§ 1.98 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/100/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 94.83 €
§ 1.99 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Dižpurviņi", Kuldīgas rajons
1-19/101/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 621.64 €
§ 1.100 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Upeskalni", Kuldīgas rajons
1-19/102/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 589.99 €
§ 1.101 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Vidiņi", Kuldīgas rajons
1-19/103/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 266.13 €
§ 1.102 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/104/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 259.47 €
§ 1.103 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/105/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 478.39 €
§ 1.104 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/106/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 920.38 €
§ 1.105 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Bētas", Kuldīgas rajons
1-19/107/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 090.63 €
§ 1.106 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Jaundravenieki", Kuldīgas rajons
1-19/108/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 407.17 €
§ 1.107 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā z/s "Jaundravenieki", Kuldīgas rajons
1-19/109/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 317.26 €