Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 10.09.2008 rezultāti

Par kārtību un projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 1.1 Par kārtību un projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Par papildus projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
§ 2.1 Par papildus projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"