Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 16.07.2008 rezultāti

Par projektu konkursu izsludināšanā vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomā"
§ 1.1 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitātē "Periodisko izdevumu izdošana"
§ 1.2 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitātē "TV un radio raidījumu veidošana"
§ 1.3 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitātē "Interneta vides veidošana"
Par projektu konkursu izludināšanu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
§ 2.1 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātē "Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi"
Par projektu konkursu izludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings"
§ 3.1 Par projektu konkursu izludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings"