Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 19.06.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas priekšlikumiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes "DRN likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Pētījums par dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitāti
1-08/766/2008 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Noraidīt
§ 2.2 Dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums
1-08/768/2008 ĢeoPlus
Piešķirt - 12 117.18 €
§ 2.3 Pētījums par dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitāti 2006.un 2007.gadiem
1-08/770/2008 Ekoncepti
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes "DRN atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Pētījums par dabas resursa nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitāti
1-08/765/2008 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Noraidīt
§ 3.2 Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums
1-08/767/2008 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 15 302.99 €
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes "Pasākumi vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanai" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 4.1 Valsts vides dienesta institucionālais audits un VVD darbinieku efektivitātes izvērtēšana
1-08/764/2008 Ernst&Young Baltic
Piešķirt - 54 467.53 €
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes "Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 5.1 Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai
1-08/769/2008 Pricewaterhouse Coopers
Piešķirt - 16 454.09 €
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020.gadam"konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 6.1 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020.gadam
1-08/774/2008 EIROPROJEKTS
Noraidīt
§ 6.2 ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS LATVIJĀ LĪDZ 2020. GADAM
1-08/772/2008 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 6.3 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020.gadam
1-08/775/2008 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt - 47 953.63 €
§ 6.4 Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā
1-08/776/2008 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes "Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 7.1 Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde
1-08/771/2008 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 26 505.26 €
§ 7.2 Pētījums par biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošanu un pasākumiem
1-08/773/2008 LATBIONRG
Noraidīt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 8.1 Lielā Talka, par tīru un zaļu Valsti
1-08/777/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 8.2 Sabiedrības informēšana par aktuālām vides tēmām Filmu festivāla „Arsenāls” ietvaros
1-08/778/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 4 268.62 €
Izmaiņas VVD projektu īstenošanā
§ 9.1 VVD Liepājas reģionālās vides Kuldīgas daļas ēkas renovācija un teritorijas labiekārtošana II etaps
1-08/365/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 9.2 Papildus remontdarbu veikšana VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kuldīgas daļas ēkai Kuldīgā, Rumbas ielā 8
1-08/763/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 301.93 €
Dažādi
§ 10.1 Sadaļas “Zaļā zeme” un “Zeļonij mir” interneta portālā TV NET
1-08/554/2006 TV NET
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.2 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 10.3 Laidu pagasta Valtaiķu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/100/2008 Laidu pagasta padome
Pieņemt zināšanai
§ 10.4 Laidu pagasta Vangas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/101/2008 Laidu pagasta padome
Pieņemt zināšanai
§ 10.5 Valmieras pagasta „Jeri” attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/49/2008 Valmieras pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 10.6 Valmieras pagasta „Jeri” atdzelžošanas stacijas izbūve
1-08/50/2008 Valmieras pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 10.7 Datorprogrammas „ArcView 9.1” iegāde
1-08/291/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.8 Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām
1-08/164/2007 Carl Bro
Atlikt
§ 10.9 Izglītojošu rakstu sērija DABAS DRAUGI bērnu nedēļas žurnālā SPICĀ
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.10 Interaktīvā Latvijas dabas karte ar uzlīmēm bērnu nedēļas žurnālā SPICĀ
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.11 Dabas spēles Dabas daudzveidības dienā
1-08/363/2008 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 10.12 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Lādes ciemā
1-08/470/2007 Limbažu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.13 Vērgales centra katlu mājas skursteņa rekonstrukcija
1-08/466/2007 Vērgales pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.14 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam „ENGURES EZERS”
1-08/761/2008 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 10.15 Nē - kāpu izbraukāšanai!
1-08/738/2008 J&E Auto
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.16 Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
1-08/255/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Pieņemt zināšanai