Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 07.05.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par izmaiņām Fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" līdzekļu izlietojuma programmā 2008.gadam
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātes "AKCIJU, t.sk., TALKU ORGANIZĒŠANA" projektu iesniegumi
§ 2.1 Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana Ogres novadā
1-08/458/2008 Ogres novada dome
Piešķirt - 1 494.02 €
§ 2.2 Talkas apkārtnes sakopšanai Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/541/2008 Ķemeru takas
Noraidīt
§ 2.3 Mobilitātes nedēļa Tukumā
1-08/417/2008 Tukuma pilsētas dome
Piešķirt - 1 101.30 €
§ 2.4 Ģimeņu talka Ilzenes Muižas parkā
1-08/625/2008 Ilzenes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.5 UNESCO izsludinātajam Starptautiskajam Zemes gadam veltītās aktivitātes
1-08/706/2008 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 1 650.53 €
§ 2.6 Mežmuižas parka sakopšana
1-08/664/2008 Krēsliņi
Noraidīt
§ 2.7 Jūras piekrastes sakopšanas talkas Nīcas pagastā
1-08/493/2008 Nīcas pagasta padome
Piešķirt - 3 034.99 €
§ 2.8 Lībiešu upuralu pļavas un tai piegulošās Svētupes posma sakopšanas talka
1-08/524/2008 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
§ 2.9 Priekšdarbi Sējas pamatskolas interaktīvās meža izziņas takas izveidei
1-08/351/2008 Sējas novada dome
Piešķirt - 1 267.78 €
§ 2.10 Aktivitātes Jelgavas Bērnu un jauniešu centra JUNDA vasaras nometnē Lediņi 2008. - Vides izglītības un audzināšanas kompleksa radīšana
1-08/436/2008 Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs JUNDA
Noraidīt
§ 2.11 „Caur sidraba birzi gāju ...”
1-08/453/2008 Pedvāle
Noraidīt
§ 2.12 Gribam dzīvot tīrā vidē
1-08/680/2008 Gaujienas pagasta padome
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.13 VIDES DIENAS 2008
1-08/341/2008 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 2.14 Klimata pārmaiņu Informācijas diena Latvijas skolās
1-08/474/2008 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 12 094.41 €
§ 2.15 Putnu vērošanas dienas 2008
1-08/445/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 2.16 Salacas zili zaļā rota
1-08/492/2008 Mazsalacas attīstības projekti
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 2.17 Piekrastes patruļas
1-08/651/2008 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.18 Strazdes pagasta teritorijas sakopšanas talka
1-08/638/2008 Strazdes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.19 Ilgadējā akcija Zaļais telefons
1-08/342/2008 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 2.20 Krāslavas rajona Adamovas ainavu takas labiekārtošana
1-08/571/2008 Krāslavas novada dome
Piešķirt - 996.01 €
§ 2.21 Putni un mēs
1-08/446/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 2.22 Vijas upes krastu sakopšanas talkas Vijciema pagastā
1-08/535/2008 Vijciema pagasta padome
Noraidīt
§ 2.23 Zaņas pagasta dabas izziņas takas „Zaņas līkloči” un dzirnavu ūdenskrātuves sakopšanas talkas
1-08/466/2008 Zaņas pagasta padome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.24 Meža dienas – 80
1-08/418/2008 Madonas Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 1 011.66 €
§ 2.25 Sakopsim Baltijas jūras piekrasti !
1-08/588/2008 Sakas novada dome
Piešķirt - 1 044.39 €
§ 2.26 ESI SAIMNIEKS- MĀCIES ŠĶIROT
1-08/495/2008 Brīvzemnieku pagasta padome
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.27 Akcija par tīru Gauju 2008
1-08/612/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.28 Zaļā prakse — 2008
1-08/343/2008 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.29 Vides mantinieki
1-08/520/2008 Pūres pamatskola
Noraidīt
§ 2.30 Palīdzēsim Viesītes ezeram ikviens un visi kopā
1-08/579/2008 Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
§ 2.31 "Diena bez auto" Liepājā, Ventspilī, Saldū, Talsos un Daugavpilī
1-08/653/2008 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.32 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība
1-08/677/2008 Latvijas Zaļais elektrons
Noraidīt
§ 2.33 Akcija „Iepazīsim un aizsargāsim Ziemeļgaujas dabas vērtības”
1-08/354/2008 Valkas rajona padome
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.34 Janapoles parka sakopšanas talka- 2008
1-08/396/2008 Griškānu pagasta padome
Piešķirt - 711.44 €
§ 2.35 ŠUKUMUPĪTES DABAS TAKA
1-08/369/2008 Lidija Lase
Noraidīt
§ 2.36 Veselīgs dzīvesveids – mans lielais loms
1-08/438/2008 Vestienas pamatskola - ekoskola
Noraidīt
§ 2.37 Nepiesārņo mežu
1-08/564/2008 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.38 Starptautiskās vides aizsardzības dienas pasākumi Cēsīs
1-08/628/2008 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.39 Talku organizēšana Krāslavas rajona pašvaldībās
1-08/595/2008 Krāslavas rajona padome
Noraidīt
§ 2.40 Abavas ielejas sakopšanas talka
1-08/512/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.41 Plāņu dabas taka
1-08/425/2008 Zantes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.42 Saulkrastu pašvaldības vides sakopšanas akcija
1-08/663/2008 Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
§ 2.43 Vides sakārtošanas talka Vanagu ciemā
1-08/311/2008 Vārkavas novada dome
Noraidīt
§ 2.44 Akcijas „Mums līdzās bērni ar īpašām vajadzībām!” organizēšana
1-08/331/2008 Tērvetes pamatskola
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.45 Strenčupītes krastu sakopšanas talkas
1-08/352/2008 Strenču pilsētas dome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.46 Mēs par sakoptu Kazdangu
1-08/687/2008 Kazdangas pagasta padome
Piešķirt - 2 941.08 €
§ 2.47 Ābols katram skolas bērnam!
1-08/432/2008 Ziemeru pamatskola
Noraidīt
§ 2.48 25 TŪKSTOŠI DROŠU SOĻU II
1-08/662/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 2.49 MĀCIES, MAINIES, RĪKOJIES
1-08/605/2008 Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja"
Noraidīt
§ 2.50 Bērnu un jauniešu ieguldījums ainaviski pievilcīgas dzīves vides veidošanā Trikātas pagastā
1-08/390/2008 Trikātas pagasta padome
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 2.51 Talka „Meža dienas - 2008” Kārķos
1-08/547/2008 Kārķu pagasta padome
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.52 Kampaņa „Saglabāsim Latvijas Kāpas”
1-08/567/2008 Vides izglītības fonds „Par sakoptu Latviju”
Piešķirt - 13 790.47 €
§ 2.53 Laiks šķirot
1-08/603/2008 Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Piešķirt - 2 703.46 €
§ 2.54 Akcija „Jāņtārpiņu nakts” - radoša energoefektivitātes idejas aktualizēšana
1-08/419/2008 Titāna baltais
Noraidīt
§ 2.55 DABAS DRAUGS!
1-08/421/2008 Dobeles pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.56 Vides izglītības akcija „Pasauļu pāreja”
1-08/519/2008 Pasaku māja "Undīne" - Zaļais ordenis"
Noraidīt
§ 2.57 Mūsu lepnums- vidi izprotoši skolēni un sakopta jūras piekraste.
1-08/385/2008 Tārgales pagasta padome
Piešķirt - 4 600.14 €
§ 2.58 Cirīšu ezera dabas parka teritorijas sakopšana Aglonas ciema teritorijā
1-08/672/2008 Aglonas pagasta padome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.59 VIDE IZGLĪTO CILVĒKU
1-08/675/2008 Smiltenes tehnikums
Noraidīt
§ 2.60 Vaidavas krasta pie Raganu klintīm sakopšanas talka Apē
1-08/642/2008 Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome
Piešķirt - 853.72 €
§ 2.61 Akcija «Saudzēsim vidi Abavas Senlejā».
Piešķirt - 1 280.58 €
§ 2.62 Vides izglītība un sakoptas kultūrainavas veidošana Medzes pagastā
1-08/703/2008 Medzes pagasta padome
Piešķirt - 5 078.23 €
§ 2.63 Karjera ezers Madonā - vieta Dabai un Cilvēkam
1-08/550/2008 Undīnes bērni
Noraidīt
§ 2.64 Par tīru gaisu Līvānos
1-08/488/2008 Līvānu novada dome
Noraidīt
§ 2.65 Izzini Durbes parka dabas vērtības!
1-08/414/2008 Tukuma pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.66 Akcija "Pāvilostas pelēkās kāpas uzraugs"
1-08/630/2008 Zemes draugi
Noraidīt
§ 2.67 Akcija: DZĪVOSIM SKAISTĀ, SAKOPTĀ VIDĒ
1-08/575/2008 Bērzgales pagasta padome
Noraidīt
§ 2.68 Sēļupītes grava – neskartas dabas stūrītis pilsētas centrā
1-08/636/2008 Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
§ 2.69 Viena vide visiem
1-08/408/2008 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.70 Esi tīra – mana pilsēta!
1-08/470/2008 Balvu pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.71 Desmit jauni sākumi
1-08/462/2008 Latvijas Lauku forums
Noraidīt
§ 2.72 Lai mežā aug sēnes, nevis mēslu kaudzes!
1-08/533/2008 Cepums
Noraidīt
§ 2.73 Dabas spēles Dabas daudzveidības dienā
1-08/363/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 2.74 Skudra
1-08/682/2008 Pūks un draugi
Noraidīt
§ 2.75 Dabas un vēsturisko vērtību atjaunošana Saldus pilsētas Helmaņa parkā
1-08/323/2008 Saldus pilsētas pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Noraidīt
§ 2.76 Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas apkārtnes labiekārtošana
1-08/472/2008 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
Noraidīt
§ 2.77 ‘’Talku organizēšana dabas un kultūrvēsturisko objektu sakopšanai Riebiņu novadā’’
1-08/391/2008 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Piešķirt - 2 933.96 €
§ 2.78 VIENREIZ PAR VISĀM REIZĒM CŪCĪBAI GALS!
1-08/655/2008 Liepupes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.79 Asares izziņas taka
Noraidīt
§ 2.80 Daugavas stāvkrasta un Krustpils vēsturiskās ainavas atjaunošanas un sakopšanas talka
1-08/705/2008 Jēkabpils pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.81 Izglītojošās takas izveide Balkanu dabas parkā
1-08/433/2008 Šķilbēnu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.82 „Zaļās skoliņas” izveidošana Baļotes ezera krastā
1-08/704/2008 Rudīte Feldmane
Noraidīt
§ 2.83 Sakopsim sava pagasta svētvietas
1-08/582/2008 Invalīdu biedrība ,, Labas pārmaiņas”
Noraidīt
§ 2.84 Akcija „Saudzēsim vērtības, kas mums dotas”
1-08/410/2008 Vidzemes lībisko novadu kultūras biedrība "Elmed"
Noraidīt
§ 2.85 „Zaļās pēdas” Ipiķos
1-08/538/2008 Ipiķu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.86 Tūrisma takas izveide Liepājas rajona Grobiņas pagastā
1-08/659/2008 Grobiņas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.87 Strādājot izzinām dabu.
1-08/643/2008 Rūči
Noraidīt
§ 2.88 Mēs savam pagastam
1-08/430/2008 Zantes ģimenes krīzes centrs
Noraidīt
§ 2.89 Daba mostas ar rīta sauli
1-08/449/2008 Sandis Birkenbers
Noraidīt
§ 2.90 Sabiedrība Rīgas Zaļās zonas ilgtspējībai
1-08/546/2008 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 2.91 Skola - ziedošais dārzs
1-08/649/2008 Robežnieku pagasta padome
Noraidīt
§ 2.92 Mēs dabai, daba mums
1-08/617/2008 Bēnes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.93 Vides apziņas celšana un sadarbības veidošana, sakopjot teritoriju Kurnas upes krastā
1-08/407/2008 Motoklubs Spieķi Vējā
Noraidīt
§ 2.94 Kā sauksi, tā atsauksies!
1-08/517/2008 Pieci, attīstības aģentūra
Noraidīt
§ 2.95 Labdarības akcija sociāli-ekoloģiskajā kontekstā Centra „Vides pilsētiņa” izveidošanai un vides apziņas veidošanai
1-08/375/2008 Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Noraidīt
§ 2.96 Sakoptu atpūtas teritoriju loma vides izglītības veicināšanā Jaunpils pagastā
1-08/479/2008 Jaunpils pagasta padome
Noraidīt
§ 2.97 Atstāj tīru ieleju
1-08/513/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 2.98 Vides izglītības akcija Rugāju pagastā Dzīvo zaļi!
1-08/586/2008 Rugāju pagasta padome
Noraidīt
§ 2.99 „Siena dienas”
1-08/558/2008 Ūdenszīmes
Noraidīt
§ 2.100 Talku organizēšana Sabiles novadā
1-08/399/2008 Sabiles novada dome
Noraidīt
§ 2.101 Piekrastes kāpu sakopšanas talkas
1-08/652/2008 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 2.102 Baļotes ezera krastu sakopšanas talkas
1-08/502/2008 Baļote
Noraidīt
§ 2.103 Vides darbnīcas Turlavas pamatskolā
1-08/525/2008 Turlavas pamatskola
Noraidīt
§ 2.104 CAUR SASKAŅU DABĀ VEIDOSM SASKAŅU SEVĪ
1-08/494/2008 Dikļu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.105 Pakāpies kalnā un paskaties pāri
1-08/632/2008 Rasma Draška
Noraidīt
§ 2.106 Talku rīkošana vides sakopšanai Vārkavā
1-08/621/2008 Vārkavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.107 „Zaļās” domāšanas popularizēšana iedzīvotājiem
1-08/367/2008 Smārdes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.108 Nāc līdz!
1-08/629/2008 Zemes draugi
Noraidīt
§ 2.109 Cīravas ainavas atdzimšana
1-08/490/2008 Cīravas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.110 Veidosim pasauli labāku. Un sāksim ar lietām ap sevi
1-08/683/2008 Lauku sieviešu biedrība "Dzīne"
Noraidīt
§ 2.111 Teikas skulptūru dārza izveidošana
1-08/477/2008 Rīgas balvas biedrība
Noraidīt
§ 2.112 „Bunkas mežābeles” talkas „Krotes parka” sakopšanai
1-08/506/2008 Bunkas mežābele
Noraidīt
§ 2.113 Upes Meļņičkas saglabāšanas talka
1-08/386/2008 Daugavpils Ruģeļu pamatskola
Noraidīt
§ 2.114 Vides izglītības akcija “Kuldīga zeļ un plaukst”
1-08/486/2008 Kuldīgas pašvaldības aģentūra "Kuldīgas kultūras centrs"
Noraidīt
§ 2.115 Akcija „Sajūta – mājas”
1-08/496/2008 Vides aizsardzības klubs MežaParks
Noraidīt
§ 2.116 Vides apziņas veicināšanas akcija skolēniem - iepazīsti un aizsargā dzīvnieku pasaules daudzveidību
1-08/318/2008 Mēs pasaulē
Noraidīt
§ 2.117 Dabas parku – Abavas senlejas un Daugavas loku dabas daudzveidības iepazīšana un salīdzinājums.
1-08/400/2008 Sabiles vidusskola
Noraidīt
§ 2.118 Ciemiņu dienu tradīcijas iedibināšana Daugavpils rajona īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: mācāmies kopā
1-08/476/2008 Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Noraidīt
§ 2.119 Talka Saldus rajona tūrisma piedāvājuma “Saldumu tūre” objektā bišu dravā “Kāres”
1-08/522/2008 Saldus rajona tūrisma biedrība
Noraidīt
§ 2.120 Ko es redzu pa logu?
1-08/534/2008 Cepums
Noraidīt
§ 2.121 Skaistie krasti
1-08/670/2008 Mēs- zivīm
Noraidīt
§ 2.122 Dzintara vācēji Pāvilostā
1-08/589/2008 Sakas novada dome
Noraidīt
§ 2.123 Paņem mani līdzi!
1-08/536/2008 Cepums
Noraidīt
§ 2.124 Dabas takas izveide zemnieku saimniecībā „Auseklīši”
1-08/601/2008 Auseklīši
Noraidīt
§ 2.125 Talkas „Mēs –Lielbērsteles parkam” veikšana Lielbērsteles dabas parkā
1-08/561/2008 Liepare
Noraidīt
§ 2.126 Zaļā Zasa – 2008.
1-08/597/2008 Zasas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.127 Izglītojošo ekskursiju rīkošana
1-08/325/2008 Kaspars Ādams
Noraidīt
§ 2.128 Strautiņu pamatskolas ūdenskrātuves krasta attīrīšana un vides kultūras veicināšana.
1-08/503/2008 Alsviķu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.129 Akcija „Lauksaimniecības pozitīvā ietekme uz vidi”
1-08/654/2008 ABC Projekts
Noraidīt
§ 2.130 Ekotūristu salidojums „Līgo laiva uz ūdeņa” Meņģelē 2008.g. 27.-28. jūnijā
1-08/364/2008 Staburaga bērni, SO
Noraidīt
§ 2.131 Talka „Lai „Ziedi” zied!”
1-08/591/2008 Lielziedi
Noraidīt
§ 2.132 ZAĻĀS DOMAS veicināšanas projekts „Dosim lietām otru dzīvi"
1-08/332/2008 Pasaules Rekords
Noraidīt
§ 2.133 Vides izpēte, sakopšana un tūrisma aktivitātes Rikas upes lokos
1-08/319/2008 Šķilbēnu pagasta padome
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātes "NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM" projektu iesniegumi
§ 3.1 Harmoniskas jaunās paaudzes veidošana nometnē ‘’Draugos ar dabu’’ Lubāna mitrajā .
1-08/509/2008 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.2 Sveika, Saules zeme
1-08/439/2008 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Piešķirt - 9 538.93 €
§ 3.3 Bērnu vasaras nometne „Tu tikai skudru nesamin!
1-08/656/2008 Ilūkstes novada dome
Piešķirt - 2 426.00 €
§ 3.4 Vārnienes ielejas pētnieki
1-08/613/2008 Balvu rajona padome
Piešķirt - 4 016.77 €
§ 3.5 Vasaras nometne vardarbībā cietušiem bērniem ”Eži zaļumos”
1-08/692/2008 Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze
Piešķirt - 10 079.62 €
§ 3.6 Būsim pazīstami - H2O!
1-08/431/2008 Ziemeru pamatskola
Noraidīt
§ 3.7 Palīdzēsim viens otram
1-08/380/2008 Zālītes speciālā internātpamatskola
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.8 Es – savai pilsētai
1-08/469/2008 Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Noraidīt
§ 3.9 Vides izpētes nometne Kurzemē bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām „Domā zaļi”
1-08/528/2008 Nodibinājums-Sociālo pakalpojumu aģentūra "Ģimenes krīzes centrs"
Piešķirt - 6 390.12 €
§ 3.10 Gaujas nacionālā parka dabas draugu nometne
1-08/611/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.11 Beverīnas mantinieki
1-08/429/2008 Vijciema pagasta padome
Piešķirt - 2 310.74 €
§ 3.12 Melderi 2008
1-08/580/2008 Ernsta Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzija
Piešķirt - 1 811.32 €
§ 3.13 Priežu asaras
1-08/387/2008 Sveķu speciālā internātpamatskola
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.14 Dienas dabas izziņas nometne – "Noslēpumainā daba.''
1-08/437/2008 Pļaviņu novada dome
Noraidīt
§ 3.15 Mēs – jaunie vides gidi!
1-08/337/2008 Domāsim, darīsim
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.16 Saules parks
1-08/637/2008 Strazdes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.17 Atkritumiem- NĒ!
1-08/681/2008 Internacionālais atturības klubs „Avante”
Noraidīt
§ 3.18 Daugavai kaimiņos
1-08/700/2008 Jēkabpils pamatskola
Noraidīt
§ 3.19 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” ģimeņu vasaras izglītojošā un atpūtas nometne „Ligzda”
1-08/647/2008 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"
Noraidīt
§ 3.20 Kopā jautrāk – 2008
1-08/587/2008 Tirzas pamatskola
Noraidīt
§ 3.21 Nometnes ‘’Es – dabas draugs’’ noorganizēšana.
1-08/393/2008 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Piešķirt - 4 140.56 €
§ 3.22 Vides nometne “Ejam ārā!” BSRC “Mūsmājas” audzēkņiem
1-08/602/2008 Krāslavas rajona padome
Noraidīt
§ 3.23 Iepazīsim vidi sev apkārt!
1-08/622/2008 Cīravas arodvidusskola
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.24 Dabas izziņas taka
1-08/660/2008 Grobiņas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.25 Kas, ja ne mēs, kad, ja ne tagad, palīdzēs saglabāt Rāznas dabu
1-08/428/2008 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.26 Feimaņu ezera, Feimankas ūdeņu un krasta līniju ekosistēmu izpēte.
1-08/484/2008 Skaidrīte Žukova
Piešķirt - 6 222.22 €
§ 3.27 „MOKURATS – brauc un mācies” vidusskolnieku motivēšanas nometne dabas un eksakto zinātņu studiju izvēles veicināšanai
1-08/563/2008 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 7 968.08 €
§ 3.28 Ejam mežā
1-08/377/2008 Varakļānu pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.29 Cilvēks – dabas daļa
1-08/577/2008 Ilzenes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.30 Nometne „Dzīvosim zaļi ! 2008 ”
1-08/422/2008 Penkules pamatskola
Noraidīt
§ 3.31 Ievu līcis
1-08/312/2008 Salas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.32 Ar bērna acīm dabā
1-08/411/2008 Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālā pārvalde
Noraidīt
§ 3.33 Vides izglītības nometne Gaujas ekosistēmas izpētei
1-08/381/2008 Rīgas 3.vidusskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 3.34 Mana kāpa
1-08/366/2008 Vaivaru pamatskola
Noraidīt
§ 3.35 „Vides izglītība un audzināšana”, nometnes nosaukums „DABAS BĒRNI”.
1-08/616/2008 Bēnes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.36 Sakārtota vide labvēlīgi sadarbojoties un aktīvi atpūšoties
1-08/555/2008 Rožupes pamatskola
Noraidīt
§ 3.37 Nometnes organizēšana bērniem „Zaļā cepure”
1-08/398/2008 Lielvārdes pašvaldības sociālais dienests
Noraidīt
§ 3.38 SKOLĒNU NOMETNE „DABAS SKOLA” (Preiļu rajona bioloģijas olimpiādes uzvarētājiem 2007./2008.m.g.)
1-08/475/2008 Dabas draugu klubs
Piešķirt - 4 006.81 €
§ 3.39 Cirīša ezera un tā apkārtnes biotopu izpēte
1-08/485/2008 Olūts
Noraidīt
§ 3.40 Vides izglītības nometne „Vide un Mēs”
1-08/327/2008 Alūksnes rajona padome
Noraidīt
§ 3.41 Bērnu un jauniešu tuvināšana dabai
1-08/384/2008 Ozolaines pagasta padome
Noraidīt
§ 3.42 ZAĻĀ PĒDA 2008
1-08/576/2008 Galēnu kultūrvēstures biedrība
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.43 Nometnes IZZINI DABU organizēšana Jelgavas rajona skolēniem
1-08/392/2008 Jelgavas rajona padomes Kultūras un interešu izglītības centrs
Noraidīt
§ 3.44 Vasaras skoliņa „Mācāmies dabā”
1-08/504/2008 Alsviķu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.45 Mēs Ceraukstei
1-08/585/2008 Griķu pamatskola
Noraidīt
§ 3.46 DABA MUMS, MĒS DABAI
1-08/574/2008 Malienas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.47 Vides izglītības nometnes organizēšana Olaines pagasta sākumskolas bērniem
1-08/527/2008 Olaines pagasta padome
Noraidīt
§ 3.48 Krāslavas bērnu un jauniešu ekoloģiskā nometne "Zaļā eko-gamma"
1-08/650/2008 Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Noraidīt
§ 3.49 Skolēnu atpūtas un vides aizsardzības veicināšanas lauku nometne „Mēs un daba”
1-08/310/2008 Gailīšu pamatskola
Noraidīt
§ 3.50 ”Sērmūkslis”
1-08/686/2008 Baltu būra
Noraidīt
§ 3.51 Nāc dabā ar prieku
1-08/676/2008 Salnavas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.52 Pužiņš – dabas pētnieks
1-08/581/2008 Puzes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.53 Vides nometne „Nākotne sākas šodien! ‘’
1-08/507/2008 Alūksnes bērnu un jauniešu centrs
Noraidīt
§ 3.54 Lauki – manas mājas
1-08/615/2008 Latvijas Jauno Zemnieku klubs
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.55 Zaļie aģenti
1-08/516/2008 Pieci, attīstības aģentūra
Noraidīt
§ 3.56 Dabas un zinātnes nometne „Dzīvo zaļi!”
1-08/667/2008 Jūrmalas Alternatīvā skola Pirmskolas izglītības iestāde
Noraidīt
§ 3.57 Jaunais pētniek - apzinies savu vietu vidē!
1-08/648/2008 Krāslavas bērnu un jauniešu centrs
Noraidīt
§ 3.58 Vides spēļu nometne
1-08/674/2008 Ķoņu pamatskola
Noraidīt
§ 3.59 „Dzīvo zaļi, zaļā pasaulē!”
1-08/583/2008 Padure
Noraidīt
§ 3.60 Loboržu muižas stāsts
1-08/315/2008 Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Noraidīt
§ 3.61 Riebiņu un Preiļu novada bērnu un jauniešu nometne „Vasaras impresijas varavīksnes krāsās”
1-08/483/2008 Rušonieši – sanākam, domājam, darām
Noraidīt
§ 3.62 Bērnu un jauniešu nometne „Dzīve lauku sētā”
1-08/334/2008 Latgaliešu Tradicionālās kultūras centrs ”Latgaļu sāta”
Noraidīt
§ 3.63 IEKLAUSĪSIMIES DABĀ!
1-08/614/2008 Jelgavas Valsts ģimnāzija
Noraidīt
§ 3.64 Ieskaties dziļāk- daba ir dzīvība
1-08/324/2008 Saldus pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.65 Sarkangalvītes pārsteigumu grozs
1-08/406/2008 Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs
Noraidīt
§ 3.66 ŪDENS PASAULE
1-08/424/2008 Zantes pamatskola
Noraidīt
§ 3.67 DZĪVO ŠODIENĀ AR DOMU PAR RĪTDIENU
1-08/468/2008 Balvu rajona Interešu izglītības metodiskais centrs
Noraidīt
§ 3.68 Vides izpētes veicināšanas dienas nometne bērniem un jauniešiem „Es skatos un redzu, cik daba ir skaista! Saudzēšu to!”
1-08/420/2008 Virbu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.69 Zaļais aģents
1-08/441/2008 Āra dzīves apmācību centrs „Pelēkais Vilks”
Noraidīt
§ 3.70 Nometņu cikls „Saules pulkstenis”
1-08/531/2008 Cepums
Noraidīt
§ 3.71 Zaļais zibsnis
1-08/685/2008 Latvijas Jauno Zemnieku klubs
Noraidīt
§ 3.72 Ventas upes problēmas jauniešu acīm un rīcībai, otrā sezona
1-08/665/2008 Sanita Kūle
Noraidīt
§ 3.73 Zaļie gidi – dabas sargi
1-08/578/2008 Aktīvā Tūrisma Centrs Eži
Noraidīt
§ 3.74 MĒS MALĒNIEŠI MALĒNIJĀ
1-08/467/2008 Ģimeņu biedrība „PIE PAVARDA”
Noraidīt
§ 3.75 Radošā lauku apstākļu floristikas nometne jauniešiem
1-08/402/2008 Pētes
Noraidīt
Dažādi
§ 4.1 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai Liepājas ezers
1-08/295/2006 Liepājas pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Ziemeļu gulbja populācijas pētījumi Latvijā (2008. - 2009.)
1-08/758/2008 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 38 658.00 €
§ 4.3 Vienkārši par ilgtspējīgu attīstību
1-08/113/2007 Undīnes bērni
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Informatīvais vides portāls „VideInfo”
1-08/448/2007 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.5 Valsts pirmpirkuma tiesības izmantošana uz nekustamo īpašumu „Purlauri” Mores pagastā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā.
1-08/760/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 31 362.94 €
§ 4.6 Lauksaimniecības noteču monitorings
1-08/759/2008 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Piešķirt - 25 429.56 €